Skip to main content

LIVE PRENOS:
Slovenské digitálne inovačné centrá otvárajú svoje dvere. Čo nás za nimi čaká?

2.11.2022 o 10:00 hod

Vaše otázky:

  • môžete položiť cez Slido okno umiestnené na tejto stránke
  • alebo cez slido.com (kód podujatia „4um“)

 

Priamy prenos nájdete aj na Youtube: https://youtu.be/zMH269_N_98

Priestor pre otázky