Skip to main content

Industry4UM

je otvorené diskusné fórum, ktorého cieľom je prinášať odpovede na témy Industry 4.0 v diskusii s odborníkmi a expertnými skupinami.

Formát stretnutí je postavený na moderovanej diskusii, ktorá má nastavenú vždy aktuálnu tému, odborné zázemie a na základe pripraveného konceptu prechádza problematikou prostredníctvom diskusie s auditóriom.

Prostredníctvom diskusných fór informujeme, edukujeme a prinášame návrhy reálnych riešení podnikom na ich ceste k digitálnej transformácii. Diskusie dopĺňame o prípadové štúdie z lokálnych i zahraničných firiem, či exkurzie do podnikov. Industry4UM otvára podnikom príležitosť získať praktické informácie ako ďalej v procesoch Industry 4.0.

Nasledujúce Industry4UM

Budeme vás informovať…

Predchádzajúce Industry4UM