Skip to main content

ZÁZNAM

Dátum: 17. mája 2023

Diskusné fórum bolo zaznamenávané v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave za účasti diskutujúcich hostí a moderátora.

 

Úspešné digitalizačné projekty v automotive

Automobilový priemysel čelí dlhodobým výzvam. Dynamika jeho rozvoja zasahuje celý dodávateľský reťazec. Konkurenčnú výhodu, ale aj prepojenie technologických nástrojov do digitálne fungujúceho ekosystému podporí jeho odolnosť. A práve o úspešných digitalizačných projektoch spoločností z automobilového priemyslu chceme dnes hovoriť. Predstavíme si projekty, ktoré sa zapojili do súťaže o Cenu ZAP SR za digitalizáciu v automotive. Chceme si ich nielen vypočuť, chceme ich aj šíriť. Chceme pomôcť podnikom aj ich prostredníctvom zorientovať sa v možnostiach pokročilých technológií, vytvárať podmienky pre transformáciu výroby, aj pracovných síl, pretože príklady dobrej praxe prinášajú skúsenosti, novú hodnotu, know-how.

Odolnosť, agilita, flexibilita sú dnes najskloňovanejšími pojmami v automobilovom priemysle. Podniky začínajú fungovať v novom normále, v ktorom zohráva práve agilita kľúčové rolu. Umožňuje prispôsobiť sa krízam a nepriaznivým okolnostiam, ako je nedostatok surovín, úzke miesta v dodávateľskom reťazci, digitálna transformácia…, či plniť vysoké očakávania zákazníkov. Celý sektor hľadá kreatívne spôsoby riešenia problémov, spolupráce, inovácií, aby dokázal čeliť týmto výzvam. Podniky musia byť na ne pripravené.


Hovorili sme o:

 • úspešných riešeniach, ktoré posúvajú podniky a trh dopredu
 • čomu čelia dodávatelia v automotive?
 • Cena ZAP za digitalizáciu v automotive
  – súťažné riešenia zamerané na MES systémy
  – súťažné riešenia zamerané na zber a využívanie dát
  – riešenia určené pre zákazníkov

 

Diskutovali s nami:

 • Ľuboš Konopeus – Schnellecke Logistics
 • Peter Novák – MIBA Steeltec
 • Branislav Krampl – HOLLEN
 • Pavol Plevják – DQS Slovakia
 • Lukáš Kryške – Hella Slovakia Lighting
 • Ondrej Vašek – KIA Slovakia
 • Tomáš Mičík – Volkswagen Slovakia
 • Viktor Marušák – ZAP SR
 • Tomáš Osuský – ZAP SR
 • Martin Morháč – Industry4UM


Moderátor diskusie:  
Gregor Mareš

 

Tlačová správa

Záznam z podujatia