Skip to main content
Kategória

Na tému

Ako využívať zariadenia vo výrobe efektívnejšie?

Autor: Na tému
Na to, aby firmy zvýšili využívanie svojich zariadení vo výrobe, je potrebné poznať reálny stav ich vyťaženia. Ak zariadenia nie sú monitorované automatickým zberom dát, stáva sa, že sa manažment rozhoduje na základe odpisov práce pracovníkov alebo manuálnych záznamov práce stroja. Prax ukazuje, že tieto odpisy sú mnohokrát skreslené a chybné, či neúplné. Možnosťou, ako dostať lepší pohlaď na aktuálny stav, je implementovať automatický zber dát zo zariadení. Tým sa dáta zjednotia, a pripravia na porovnávanie a vyhodnocovanie.  Viac

6 krokov k efektívnemu využívaniu výrobných dát

Autor: Na tému
Digitalizácia malých  a stredných slovenských podnikov stále pokrivkáva. Naďalej významne veľká časť podnikov nevie ako tému digitalizácie uchopiť. Mnohé v nej nevidia zmysel, iné nevedia ako a kde začať, čo by mali robiť, ale často ich odrádza predchádzajúca negatívna skúsenosť z prvých nezvládnutých projektov. Ak chce mať firma benefity z výrobných dát, musí prejsť viacerými etapami. Začína zberom dát. Viac

6 základných princípov digitálnej transformácie podniku

Autor: Na tému
Digitálna transformácia je veľmi intenzívne diskutovanou témou súčasnosti, ale pre väčšinu podnikov je stále neznámou a nie dostatočne pochopenou a uchopenou problematikou. Nasledujúcich 6 základných princípov vymedzuje východiskový rámec prístupu, z ktorého by mal pri premýšľaní o digitálnej transformácii vychádzať každý podnik.   Viac