Skip to main content
Všetky články autora

redakcia

Industry 4.0 sa v priemyselných podnikoch presadzuje pomaly

Autor: Aktuálne, Prieskum Industry 4.0 v SR, Tlačové správy, TOP články
Bratislava,  6. december 2023   Podiel podnikov, ktoré aplikujú Industry 4.0 už niekoľko rokov stagnuje. Potvrdzujú to výsledky prieskumu priemyselného klastra Industry4UM, ktorý už siedmy rok monitoruje uplatňovanie konceptu Industry 4.0 v slovenskom priemysle. Tohtoročný prieskum klaster realizoval v spolupráci s prieskumnou agentúrou Go4insight na vzorke 113 respondentov. Viac

TestBed 4.0 súčasťou prvého priemysleného 5G kampusu na Slovensku

Autor: Aktuálne, TOP články

Slovak Telekom zriadil na pôde Technickej univerzity v Košiciach prvý slovenský privátny 5G kampus zameraný na vývoj a aplikáciu riešení pre inteligentný priemysel. Súčasťou 5G kampusu je aj TestBed 4.0 – unikátne pracovisko nášho zakladajúceho člena – spoločnosti SOVA Digital. V spolupráci so spoločnosťou Siemens vytvorili v Testbede 4.0 špeciálne pracovisko s modelovými riešeniami, ktoré predstavujú typické aplikácie 5G pre priemysel. Sú sprístupnené podnikom, ktoré sa s nimi môžu bližšie oboznámiť.

5G sieť v TestBede 4.0

Väčšia prenosová kapacita, vyššia rýchlosť a nižšia latencia otvárajú príležitosti pre modernizáciu a optimalizáciu výrobných, logistických, či skladovacích procesov. Vytvára prostredie pre prepojenie smart zariadení. „Vo výrobe narastá potreba využívať inteligentné zariadení. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení aj v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Privátna 5G stand alone (SA) sieť umožní firmám rozvíjať inovatívne riešenia pre inteligentnú výrobu a jednoduchšie zavádzať prvky digitalizácie a Priemyslu 4.0. Kampusová sieť, ktorá využíva najrýchlejšie  a najmodernejšie digitálne technológie, pokrýva aj priestory TestBedu 4.0. Privátna 5G sieť v testbede umožní demonštrovať prípadové štúdie, overovať koncepty Priemyslu 4.0, ktoré vyžadujú vysoký dátový tok, krátkou dobu odozvy a stabilitu, a súčasne sú zárukou na zaistenie bezpečnosti dát.

5G mobilná sieť predstavuje pre priemyselné podniky obrovský potenciál. Významne urýchli rozvoj konceptu inteligentných tovární, ktorým sa pomocou vysokého dátového toku otvárajú nové príležitosti. „Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok, k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení,“ hodnotí Jozef Magic, Head of Digital Industry Siemens.

V TestBed 4.0 má už dnes k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

  • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
  • Profinet
  • Ovládací panel cez 5G
  • Digitálne dvojča
  • Rozšírená realita (augmented reality).

 

TestBed 4.0: Marián Filka – Industry expert, Siemens a Kristián Zastko – riaditeľ pre realizáciu, SOVA Digital (v pozadí)

Čo prináša 5G SA sieť priemyslu?

Rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu, aj príchod štvrtej priemyselnej revolúcie si vyžadujú bezpečný a rýchly prenos dát vo výrobnom podniku. Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovácie, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

  • tisícky pripojených zariadení
  • mimoriadne krátka odozva
  • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
  • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
  • ochrana pred kybernetickými hrozbami.

 

Nová privátna 5G SA sieť umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Poskytne im priestor na ďalší vývoj, ako aj procesné inovácie v oblasti priemyslu, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe. „Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie,“ dodal Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

 

Prototypové a inovačné centrum (PaIC) – partnerské pracovisko TUKE, súčasť 5G SA kampusu

Kampusové siete v skratke

Kampusové siete (Private Campus Network) sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre určitú geografickú oblasť, ako napr. univerzitu, jednotlivé budovy, pracoviská či celé výrobné závody. Môžu pokrývať oblasť od niekoľkých stoviek štvorcových metrov v interiéri až po niekoľko kilometrov štvorcových v otvorenom priestore. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti, prispôsobené individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a vyhovujú budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami. Kampusové siete umožnia podnikom využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G technológie bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.

Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Pomôžeme vám s riešeniami a financovaním

Autor: Aktuálne, TOP články
Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva, pri tvorbe pracovných miest, a zásadný význam pre transformáciu slovenského priemyslu na digitálny. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou zo strategických priorít aj Európskej komisie (EK). V snahe podporiť ich v digitalizácii, a dosiahnuť tak ich vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť, pripravila EK program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého zriadila viac ako 130 Európskych digitálnych a inovačných hubov (EDIH-ov) vo všetkých členských krajinách EÚ. Pre svoj projekt získalo podporu aj konzorcium partnerov EXPANDI 4.0, ktoré ako jeden z piatich slovenských hubov prešlo úspešne výberom. Viac

Digitálne sa transformuje len štvrtina podnikov. Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina odhodlaná digitalizovať

Autor: Tlačové správy, TOP články
Bratislava, 21. december 2022   Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava zrealizovalo v období september – október 2022 šiesty ročník prieskumu o úrovni digitalizácie a implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa výsledkov prieskumu dnes digitalizuje necelá štvrtina podnikov. Pretrvávajú problémy s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií. Transformačné tempo brzdí nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle, globálne krízy a zložitá hospodárska situácia. Veľká časť podnikov však naďalej prejavuje odhodlanie digitalizovať. Viac

Prednášky z praxe pre študentov STU: Zber výrobných dát, analýza a optimalizácia procesov

Autor: Aktuálne
Našu spoluprácu s FEI STU rozvíjame už niekoľko rokov. Vždy radi prichádzame na stretnutia so študentami. Diskutujeme o reálnych situáciách a riešeniach, ktoré sú súčasťou dennej praxe priemyselných podnikov. V cykle stretnutí Prednášky z praxe sme v novembri  prišli medzi študentov FEI STU s témou: Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov. Viac

Ako využívať zariadenia vo výrobe efektívnejšie?

Autor: Na tému
Na to, aby firmy zvýšili využívanie svojich zariadení vo výrobe, je potrebné poznať reálny stav ich vyťaženia. Ak zariadenia nie sú monitorované automatickým zberom dát, stáva sa, že sa manažment rozhoduje na základe odpisov práce pracovníkov alebo manuálnych záznamov práce stroja. Prax ukazuje, že tieto odpisy sú mnohokrát skreslené a chybné, či neúplné. Možnosťou, ako dostať lepší pohlaď na aktuálny stav, je implementovať automatický zber dát zo zariadení. Tým sa dáta zjednotia, a pripravia na porovnávanie a vyhodnocovanie.  Viac

6 krokov k efektívnemu využívaniu výrobných dát

Autor: Na tému
Digitalizácia malých  a stredných slovenských podnikov stále pokrivkáva. Naďalej významne veľká časť podnikov nevie ako tému digitalizácie uchopiť. Mnohé v nej nevidia zmysel, iné nevedia ako a kde začať, čo by mali robiť, ale často ich odrádza predchádzajúca negatívna skúsenosť z prvých nezvládnutých projektov. Ak chce mať firma benefity z výrobných dát, musí prejsť viacerými etapami. Začína zberom dát. Viac