Skip to main content
Všetky články autora

redakcia

Digitálne sa transformuje len štvrtina podnikov. Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina odhodlaná digitalizovať

Autor: Tlačové správy, TOP články
Bratislava, 21. december 2022   Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so spoločnosťou Trexima Bratislava zrealizovalo v období september – október 2022 šiesty ročník prieskumu o úrovni digitalizácie a implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa výsledkov prieskumu dnes digitalizuje necelá štvrtina podnikov. Pretrvávajú problémy s budovaním aplikačných tímov a prípravou implementačných stratégií. Transformačné tempo brzdí nedostatok znalostí o digitalizácii v priemysle, globálne krízy a zložitá hospodárska situácia. Veľká časť podnikov však naďalej prejavuje odhodlanie digitalizovať. Viac

Prednášky z praxe pre študentov STU: Zber výrobných dát, analýza a optimalizácia procesov

Autor: Aktuálne
Našu spoluprácu s FEI STU rozvíjame už niekoľko rokov. Vždy radi prichádzame na stretnutia so študentami. Diskutujeme o reálnych situáciách a riešeniach, ktoré sú súčasťou dennej praxe priemyselných podnikov. V cykle stretnutí Prednášky z praxe sme v novembri  prišli medzi študentov FEI STU s témou: Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov. Viac

Ako využívať zariadenia vo výrobe efektívnejšie?

Autor: Na tému
Na to, aby firmy zvýšili využívanie svojich zariadení vo výrobe, je potrebné poznať reálny stav ich vyťaženia. Ak zariadenia nie sú monitorované automatickým zberom dát, stáva sa, že sa manažment rozhoduje na základe odpisov práce pracovníkov alebo manuálnych záznamov práce stroja. Prax ukazuje, že tieto odpisy sú mnohokrát skreslené a chybné, či neúplné. Možnosťou, ako dostať lepší pohlaď na aktuálny stav, je implementovať automatický zber dát zo zariadení. Tým sa dáta zjednotia, a pripravia na porovnávanie a vyhodnocovanie.  Viac

6 krokov k efektívnemu využívaniu výrobných dát

Autor: Na tému
Digitalizácia malých  a stredných slovenských podnikov stále pokrivkáva. Naďalej významne veľká časť podnikov nevie ako tému digitalizácie uchopiť. Mnohé v nej nevidia zmysel, iné nevedia ako a kde začať, čo by mali robiť, ale často ich odrádza predchádzajúca negatívna skúsenosť z prvých nezvládnutých projektov. Ak chce mať firma benefity z výrobných dát, musí prejsť viacerými etapami. Začína zberom dát. Viac

Zapojte sa do prieskumu o postupe digitálnej transformácie v podnikoch. Práve teraz je príležitosť meniť veci k lepšiemu!

Autor: Aktuálne
Prieskum Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosti Trexima monitoruje úroveň digitálnej transformácie v slovenských podnikoch. 6. ročník prieskumu sme spustili začiatkom septembra, a zber dát potrvá do 14.10.2022. Ak ste sa doň ešte nezapojili, urobte tak. Vyplnenie dotazníka prieskumu netrvá viac ako 10 minút vášho času a je anonymný.  Viac