Všetky články autora

redakcia

Prieskum Industry 4.0

Autor: TOP články

Prieskum Industry 4.0 v SR

Účelom prieskumu je poskytnúť podnikom relevantné informácie pre posúdenie ich aktuálnej situácie a využitie hlbších znalostí z okolitého prostredia pri uplatňovaní prvkov Industry 4.0 v prospech svojho ďalšieho rozvoja.

Prieskum je každoročne opakovaný, anonymný a k meraným parametrom sa pravidelne vraciame. Meranie úrovne digitálnej transformácie v slovenskom priemysle sme začali v roku 2017. Tieto výsledky sa stali unikátnym materiálom, ktorý po prvýkrát na Slovensku pomenoval aktuálny stav zmien a poskytol cenné informácie pre odbornú i širokú verejnosť.

 

Staňte sa súčasťou 4. ročníka prieskumu!

Tento rok zistíme aj to, ako ovplyvnila koronakríza aplikáciu Industry 4.0 v slovenskom priemysle. Vaše názory sú pre úspešnosť tohto prieskumu veľmi dôležité…

Výsledky prieskumov

Preverte svoje zariadenia. Zraniteľnosti Ripple 20 môžu pustiť hackerov do vašich systémov

Autor: Aktuálne, TOP články
Asociácia kybernetickej bezpečnosti (AKB) v spolupráci s klastrom Industry4UM dávajú podnikom a firmám do pozornosti informácie o ohrozeniach súborom zraniteľností Ripple 20. Podľa odborníkov je vysoko pravdepodobné, že sa hrozby týkajú aj infraštruktúr slovenských podnikov, čo znamená, že významné množstvo priemyselných systémov dnes nie je voči nim dostatočne odolné. Zraniteľnosti umožňujú útočníkom získať plnú kontrolu nad zariadeniami, upraviť ich správanie, vyradiť z prevádzky, či použiť ako odrazový mostík k ďalším útokom vo vnútornej sieti.   Viac

Digitalizácia slovenských firiem zaostáva, najviac v dátovej analytike a používaní cloudu

Autor: Aktuálne, TOP články

Slovenské firmy, v porovnaní s podnikmi z iných európskych krajín, len veľmi málo využívajú digitálne technológie. Zaostávajú najmä v dátovej analytike a používaní cloudu. V rebríčku porovnávajúcom situáciu vo všetkých európskych krajinách sa Slovensko prepadlo za ostatné dva roky o päť miest z 18. priečky na aktuálnu 23. priečku. Viac

Industry4UM získalo bronzový certifikát excelentnosti

Autor: Tlačové správy
Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM získalo Bronzový certifikát excelentnosti klastra, ktorý udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Certifikát otvára držiteľom možnosti zapájať sa do zaujímavých domácich i medzinárodných projektov a spoluprác, získavať prístup k špecializovaným dátam a kontaktom v oblasti ich pôsobenia, a zvyšuje ich bonitu na trhu. Platnosť certifikátu je obmedzená na dva roky, následne je možné požiadať o re-certifikáciu. V procese certifikácie Industry4UM sprevádzala Slovenská inovačná a energetická agentúra. Viac

Priemyselné podniky neberú zatiaľ kybernetické hrozby vážne

Autor: Tlačové správy
Bratislava, 4. február 2020   Digitálna transformácia priemyselných podnikov mení pravidlá kybernetickej bezpečnosti. Prináša prepojenie zariadení a systémov v celom podniku, vyžaduje otvorenosť voči vonkajšiemu svetu, a tým zvyšuje riziko bezpečnostných incidentov. Priemyselné podniky však zatiaľ kybernetické hrozby neberú vážne. Investície do kybernetickej ochrany nie sú dostatočne vysoko na rebríčku ich priorít, absentuje strategická príprava zo strany manažmentu, výrobné prostredie zaznamenáva výrazný deficit kvalifikovaných špecialistov pre informačné technológie a kybernetickú bezpečnosť. Skonštatovali to IT špecialisti a odborníci z praxe, akademickej obce a Ministerstva hospodárstva SR na januárovom stretnutí Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM. Viac

Foxconn Slovakia: Digitálny model interného logistického systému

Autor: Pre PRAX

Vo fáze, kedy sme so spoločnosťou Foxconn vstúpili do spolupráce, potrebovala preveriť reálne vyťaženie internej logistiky. Stála pred výzvou redukcie počtu vysokozdvižných vozíkov pri zachovaní požadovanej produktivity. Súčasťou zadania bolo vytvorenie aplikácie na operatívne plánovanie počtov zdrojov pre jednotlivé dni podľa výrobného plánu. Ako sme na to išli? Našim tradičným prístupom k riešeniam je hĺbková odborná diskusia o probléme a cieľoch klienta. Jej súčasťou je aj zber a analýza vstupných dát, potrebných pre komplexné a súčasne dôkladné vyhodnotenie situácie. Na základe posúdenia všetkých vstupných dát, sme pomocou technológie Plant Simulation vytvorili digitálny model interného logistického systému klienta, kopírujúceho skutočný stav na prevádzkach.

 

Na základe vytvorenej aplikácie dnes klient dokáže plánovať logistické a ľudské zdroje na týždenej báze, ale v prípade potreby aj operatívne v priebehu jednotlivých pracovných zmien. Ak je potrebné v rámci výrobného plánu zvýšiť kapacitu nad bežný štandard, klient je schopný operatívne naplánovať rentovanie vozíkov. Aplikácia mu po zadaní vstupných dát nastaví potrebný počet vozíkov a potrebný obslužný personál. Pridanou hodnotou nášho riešenia sú aj ďalšie významné funkcionality plánovacieho systému, ktoré sme pri jeho spracovávaní postupne pridávali do systému. Výsledky nášho riešenia priniesli klientovi redukciu vysokozdvižných vozíkov, čo okrem zefektívnenia chodu prevádzok predstavuje aj významnú úsporu nákladov.

„Za pomoci digitálnej simulácie a následnej optimalizácie logistických procesov sa nám podarilo zefektívniť proces zásobovania materiálov vysokozdvižnými vozíkmi skoro o 10%. Teraz dokážeme na týždennej báze úplne presne optimalizovať plánovanie ľudských zdrojov a techniky v závislosti od výrobného plánu.“

Adam Gala, Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Foxconn Slovakia

Dcérska spoločnosť svetového elektrotechnického gigantu Foxconn, je aktuálne druhým najväčším elektrotechnickým podnikom na Slovensku, ôsmym najväčším slovenským exportérom a desiatym najväčším výrobcom. Zároveň je aj najväčším podnikom v Nitrianskom kraji. V rámci globálnych zmien prevzala v roku 2010 produkciu od spoločnosti Sony. Aktuálne zamestnáva takmer 2 000 pracovníkov a okrem produkcie sa opiera o prepracovanú logistiku a výkonný inžiniering.