Skip to main content

Príprava vzdelávacieho programu ING 4.0 postupuje do ďalšej fázy

Autor: 27. júna 202226 októbra, 2023Aktuálne, ING 4.0

Dynamické tempo digitalizácie priemyslu vytvára nové príležitosti a priestor pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Súčasne však prináša aj nové požiadavky na zručnosti a znalosti zamestnancov podnikov. Práve tie v potrebnej kvalite a rozsahu dnes zamestnancom podnikov chýbajú. Preto  Industry4UM a SIEA, inšpirovaní švédskym modulárnym programom vzdelávania Ingenjör 4.0, začali pripravovať vzdelávací program ING 4.0, ktorý je zameraný na budovanie a zvyšovanie zručností viazaných na technologické trendy Industry 4.0, aj pre naše podniky.

Posunúť sa ďalej v príprave modulárneho vzdelávacieho programu ING 4.0 umožnilo pracovné stretnutie organizátorov so zástupcami podnikov. Industry4UM ako organizačný gestor prípravy programu iniciovalo stretnutie zástupcov priemyslu s cieľom zadefinovať kľúčové oblasti vzdelávania odrážajúce aktuálne potreby podnikov. So zástupcami priemyselných podnikov sme sa stretli 23.6. a diskutovali o témach a obsahu modulov, formáte a metodike programu. Výsledkom odbornej diskusie je vyprofilovanie piatich pilotných modulov, ktoré budú ďalej rozpracované pre potreby pilotnej fázy programu.

Rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie sa postupne stáva jednou z najväčších výziev slovenského priemyslu. Program ING 4.0 tieto výzvy napĺňa koordinovaným zvyšovaním potrebných zručností inžinierov a ostatných odborných zamestnancov podniku so záujmom o inteligentnú a prepojenú výrobu. Program je modulárny, moduly je možné kombinovať podľa želania účastníka, čo uľahčuje prispôsobenie zvyšovania kvalifikácie na základe jedinečných potrieb jednotlivých spoločností, či profilovanie odbornosti jednotlivca. Umožní tak jedinečné, inovatívne a celoživotné vzdelávanie zamestnancov.

Zámer spojiť sily a spolupracovať na príprave a napĺňaní programu deklarovali podpisom memoranda spolu s iniciátormi myšlienky Industry4UM a SIEA aj  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, všetky tri technické univerzity – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita Košice. Postupne začíname pripravovať obsah prvých modulov v témach potvrdených výberom podnikov a tak, aby sa na jar budúceho roku spustilo vzdelávanie vo vybraných z nich. O ďalšom priebehu prípravy vás budeme informovať.

Vybrané moduly pilotnej fázy vzdelávacieho projektu:

  1. Digitálna transformácia priemyselného podniku, inteligentné výrobky, priemyselný internet vecí
  2. Senzory, zber dát, ich analýza a strojové učenie
  3. Robotika a pokročilá robotika
  4. Logistické systémy, logistické reťazce a automatizovaná logistika
  5. Inteligentná údržba