Skip to main content

Industry4UM na Newmatecu 2022

Autor: 21. júna 2022Aktuálne

O digitalizácii, ako zásadnej inovácii podniku

Na aktuálnom ročníku medzinárodného znalostného fóra Newmatec rezonovali najmä dopady bezprecedentných udalostí ostatných mesiacov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú automobilový a pridružený priemysel. Aktuálne geopolitické turbulencie, ekonomické okolnosti, problémy s materiálmi, ale aj globálne technologické trendy v podobe prudkého nárastu výroby vozidiel na alternatívne pohony, dnes rozhodujúcim spôsobom definujú ekonomiky krajín a chod jednotlivých priemyselných odvetví.

Do diskusie na aktuálne témy na Newmatecu prispel prezentáciou aj zakladateľ klastra Martin Morháč. Príspevok sa venoval digitalizácii, ako zásadnej inovácii podniku. Martin Morháč účastníkom predstavil prístupy a riešenia ako identifikovať príležitosti digitálnej transformácie priemyselného podniku. „Digitálna transformácia ako zásadná inovácia musí byť pevne a jasne riadená top manažmentom podniku. Aj preto, že v tomto období musia podniky robiť kľúčové rozhodnutia, ktoré ich posunú dopredu. Sme radi, že sme aj na tomto fóre diskutovali o aktuálnych témach priemyslu, hľadali spoločné riešenia. Spolu s ostatnými partnermi sme potvrdili ambíciu budovať stabilné, udržateľné a konkurencieschopné prostredie pre automobilové a ostatné pridružené odvetvia,“ zhodnotil účasť na konferencii Martin Morháč.