Skip to main content
Kategória

Pre PRAX

Bezvýkresová dokumentácia zefektívnila montáž, znížila chybovosť a plytvanie

Autor: Aktuálne, Pre PRAX, TOP články
Bezvýkresová dokumentácia v prototypovej výrobe je nielen v slovenských ale aj v európskych podmienkach zatiaľ ojedinelá. MATADOR Automation v Dubnici nad Váhom však toto riešenie do svojich procesov už aplikoval. Pohľad na modernú digitálnu montážnu linku nás pri návšteve závodu prekvapil. Montážnici s tabletmi, veľké plazmové obrazovky, 3D prezentácia produktov, prevádzka bez papierov, výkresov… Prácu v modernej montážnej prevádzke nám predstavil Maroš Mudrák, riaditeľ divízie Factory Automation. Podrobne nám priblížil zámery a výsledky riešenia. Viac

Foxconn Slovakia: Digitálny model interného logistického systému

Autor: Pre PRAX

Vo fáze, kedy sme so spoločnosťou Foxconn vstúpili do spolupráce, potrebovala preveriť reálne vyťaženie internej logistiky. Stála pred výzvou redukcie počtu vysokozdvižných vozíkov pri zachovaní požadovanej produktivity. Súčasťou zadania bolo vytvorenie aplikácie na operatívne plánovanie počtov zdrojov pre jednotlivé dni podľa výrobného plánu. Ako sme na to išli? Našim tradičným prístupom k riešeniam je hĺbková odborná diskusia o probléme a cieľoch klienta. Jej súčasťou je aj zber a analýza vstupných dát, potrebných pre komplexné a súčasne dôkladné vyhodnotenie situácie. Na základe posúdenia všetkých vstupných dát, sme pomocou technológie Plant Simulation vytvorili digitálny model interného logistického systému klienta, kopírujúceho skutočný stav na prevádzkach.

 

Na základe vytvorenej aplikácie dnes klient dokáže plánovať logistické a ľudské zdroje na týždenej báze, ale v prípade potreby aj operatívne v priebehu jednotlivých pracovných zmien. Ak je potrebné v rámci výrobného plánu zvýšiť kapacitu nad bežný štandard, klient je schopný operatívne naplánovať rentovanie vozíkov. Aplikácia mu po zadaní vstupných dát nastaví potrebný počet vozíkov a potrebný obslužný personál. Pridanou hodnotou nášho riešenia sú aj ďalšie významné funkcionality plánovacieho systému, ktoré sme pri jeho spracovávaní postupne pridávali do systému. Výsledky nášho riešenia priniesli klientovi redukciu vysokozdvižných vozíkov, čo okrem zefektívnenia chodu prevádzok predstavuje aj významnú úsporu nákladov.

„Za pomoci digitálnej simulácie a následnej optimalizácie logistických procesov sa nám podarilo zefektívniť proces zásobovania materiálov vysokozdvižnými vozíkmi skoro o 10%. Teraz dokážeme na týždennej báze úplne presne optimalizovať plánovanie ľudských zdrojov a techniky v závislosti od výrobného plánu.“

Adam Gala, Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

Foxconn Slovakia

Dcérska spoločnosť svetového elektrotechnického gigantu Foxconn, je aktuálne druhým najväčším elektrotechnickým podnikom na Slovensku, ôsmym najväčším slovenským exportérom a desiatym najväčším výrobcom. Zároveň je aj najväčším podnikom v Nitrianskom kraji. V rámci globálnych zmien prevzala v roku 2010 produkciu od spoločnosti Sony. Aktuálne zamestnáva takmer 2 000 pracovníkov a okrem produkcie sa opiera o prepracovanú logistiku a výkonný inžiniering.

Secop: Digitálne dvojča nám pomáha odstrániť úzke miesta na montážnej linke

Autor: Pre PRAX, TOP články
Spoločnosť Secop s.r.o. ukončila implementáciu digitálneho dvojčaťa na montážnej linke chladiacich kompresorov. Zámerom implementácie jednej z kľúčových technológií megatrendu Industry 4.0 – digitálneho dvojčaťa, bola pomoc pri identifikácii vzniku problémov, ktoré  znižujú produktivitu výrobnej linky. Je to jedno z mála zatiaľ zrealizovaných riešení  implementácie digitálneho dvojčaťa v slovenskom strojárskom prostredí. Riešenie naplnilo úlohu vyhodnocovať výrobný proces na linke a odhaľovať zdroje spôsobujúce pokles produktivity.

Viac