Skip to main content

Lokalizácia a navigácia dronu vo vnútornom prostredí podniku

Autor: 1. februára 20229 februára, 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti Airvolute.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Spoločnosť Airvolute sa zaoberá vyvíjaním autonómnych dronov využiteľných vo vnútornom prostredí. V rámci spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou, Ústavom robotiky a kybernetiky pracovali na projekte vývoja spoľahlivých modulov lokalizácie a navigácie takýchto bezpilotných lietajúcich prostriedkov vo vnútornom prostredí.

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup:  Boli aplikované najnovšie metódy lokalizácie a navigácie používané v mobilnej robotike v prostredí ROS, pričom bola predovšetkým testovaná spoľahlivosť týchto metód a ich celková využiteľnosť pre oblasť riadenia bezpilotného lietajúceho prostriedku pre úlohu inšpekcie skladového priestoru.

Technológie: UAV, RGBD kamery, ROS, SLAM, RRT, A*

Čo firma dosiahla?

Možnosť vykonávať automatizovanú inventarizáciu skladu bez potreby účasti človeka. Čím sa tento proces značne zrýchľuje. Úlohou univerzitného pracoviska bolo predovšetkým overiť spoľahlivé metódy lokalizácie a navigácie dronu vo vnútornom prostredí tak, aby bolo zabezpečené bezkolízne správanie sa s objektami v prostredí.

Ing. Lukáš Palkovič, PhD.
Spolumajiteľ spoločnosti

„Vďaka spolupráci s STU a tímom okolo prof. Duchoňa sme v našej spoločnosti vedeli efektívne pristúpiť k voľbe metód pre navigáciu a lokalizáciu dronu a tieto vhodným spôsobom implementovať. Súčinnosť pri testovaní a overení viedla k potvrdeniu očakávanej funkčnosti a bezkolízneho a bezpečného správania sa dronu počas letu. Tým sa otvorili dvere k reálnemu nasadeniu v logistických a priemyselných spoločnostiach.“