Skip to main content

Industry4UM obhájilo bronzový certifikát excelentnosti klastrov

Autor: 17. decembra 2021Aktuálne

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM bolo opakovane certifikované Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA) bronzovým certifikátom excelentnosti klastra/European Cluster Management Excellence Label in BRONZE. Bronzový certifikát excelentnosti je udeľovaný na vymedzené obdobie, po ktorom si klaster pre udržanie hodnotenia musí certifikáciu obhájiť v opätovnom certifikačnom procese. Sme radi, že sme opakovane dokázali splniť náročné kritéria európskej certifikačnej iniciatívy.

Certifikácie klastrových organizácií organizuje ESCA prostredníctvom spoločnosti VDI / VDE Innovation + Technik GmbH a v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. V procese certifikácie prechádza klaster  náročnými kritériami benchmarkingového hodnotenia. Industry4UM získalo bronzový certifikát po prvý raz v roku 2019 s dvojročnou platnosťou. Platnosť opätovne získaného certifikátu klaster obdržal do roku 2024.

Bronzový certifikát excelentnosti riadenia zaraďuje Industry4UM medzi klastrové organizácie na európskej úrovni kvality a umožňuje mu vstup do medzinárodných klastrových kooperujúcich štruktúr. Otvára nám priestor pre ďalšie spolupráce, zdieľanie know-how a príkladov dobrej praxe, či vzájomný networking, ktoré zužitkujeme pre rozvoj a napredovanie slovenských priemyselných podnikov a primárne našich členov. Sme súčasťou infraštruktúry, s ktorou chceme aj naďalej spolupracovať na posilnení konkurencieschopnosti slovenských podnikov.