Aktuálne
9. mája 2019

Tempo Industry 4.0 nie je dostatočné, potrebujeme zrýchliť

Podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie. Väčšina z nich považuje transformáciu za dôležitú. Filozofia transformácie…
Viac
Aktuálne
3. apríla 2019

IIoT je základným pilierom podnikového Industry 4.0

Tým, že umožňuje rýchly prístup k množstvu údajov. Pomaly preniká aj do našich priemyselných podnikov.…
Viac
Aktuálne
3. apríla 2019

Priemysel 4.0 – Achillovou pätou sú kvalifikovaní ľudia

Slovenský priemysel stojí pred veľkou zmenou, ktorú dnes vidieť pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby.…
Viac
AktuálneTlačové správy
27. marca 2019

Stanovisko Industry4UM k vyjadreniu zamestnávateľov: Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike

Bratislava, 27. marec 2019 Iniciatíva odborníkov z priemyslu Industry4UM víta a v plnom rozsahu podporuje opatrenia zamestnávateľských zväzov…
Viac
AktuálneTlačové správy
18. decembra 2018

Populácia priemyselných robotov rastie, zamestnancom uvoľňuje ruky pre ďalší rast

Bratislava, 17. december 2018  O súčasnej robotike a jej smerovaní diskutovali na Fakulte elektrotechniky a…
Viac
Tlačové správy
20. novembra 2018

Prieskum Industry4UM: Pozitívne trendy v transformácii priemyslu je potrebné zakcelerovať. Podporia ich aj opatrenia akčného plánu

Bratislava, 20. november 2018   Iniciatíva zástupcov priemyslu Industry4UM zrealizovala po druhýkrát s ročným odstupom prieskum o úrovni…
Viac
Aktuálne
26. októbra 2018

Mýty sú prekážkou k inteligentnému priemyslu

Predsudky a nedorozumenia týkajúce sa fenoménu Industry 4.0 sťažujú firmám napredovanie, brzdia aplikáciu technologických trendov a nedovoľujú…
Viac
AktuálneTlačové správy
10. októbra 2018

Stanovisko Industry4UM k schváleniu Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Iniciatíva odborníkov z priemyslu Industry4UM víta a plne podporuje súbor opatrení pre digitálnu transformáciu priemyslu v podobe prijatého…
Viac
AktuálneTOP články
1. októbra 2018

Nestrašme! (O štúdii The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries)

Technologické zmeny v priemysle dávajú veci do pohybu. Vplyvom transformácie sa zmenia aj pracovné miesta. Dnes…
Viac
AktuálneTlačové správy
28. septembra 2018

Logistika je srdcovo-cievnym systémom podniku. Má zásadný vplyv na výkon a efektivitu výroby

Bratislava, 28. september 2018   Logistika sa nachádza uprostred dôležitých zmien a musí ich zvládať v dynamickom…
Viac
Tlačové správy
14. septembra 2018

Industry4UM bude diskutovať o inteligentnej logistike

Bratislava, 14. september 2018  Ak chce byť podnik produktívnejší, ziskovejší a konkurencieschopnejší, musí uplatňovať prvky Industry…
Viac