Skip to main content

Industry4UM s partnermi spúšťa digitálne inovačné centrum EXPANDI 4.0

Autor: 30. septembra 202210 októbra, 2022Aktuálne

Konzorcium partnerov, ktorého súčasťou je aj priemyselný klaster Industry4UM, získalo grant na vybudovanie Európskeho digitálneho inovačného hubu (EDIH). V európskej grantovej výzve uspelo s projektom EXPANDI 4.0.

Malým a stredným podnikom bude okrem iných služieb poskytovať prístup k technológiám a infraštruktúram, priestor na testovanie a experimentovanie, ale aj poradenstvo pri technologických riešeniach, zvyšovaní digitálnych zručností zamestnancov, či pri získavaní finančnej podpory. EXPANDI 4.0 spúšťa svoje služby už túto jeseň.

Súčasťou konzorcia EXPANDI 4.0 sú okrem Industry4UM ďalší odborní garanti – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), spoločnosti Matador, Soitron a SOVA Digital a špičkové robotické centrum pri Fakulte elektrotechniky a informatiky STU – Národné centrum robotiky.  EXPANDI 4.0 bude ponúkať služby  strategického poradenstva v oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie a moderných technológií. V ponuke služieb nájdeme  aj analýzy digitálnej zrelosti, či hodnotenie úrovne kybernetickej bezpečnosti. Podnikom tiež pomôžeme s overovaním digitálnych riešení a podporou digitálnych zručností zamestnancov.

Služby digitálneho centra EXPANDI 4.0 môže využiť akýkoľvek malý a stredný priemyselný podnik. Budú  poskytované na otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe, a budú podnikom poskytované zdarma. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uspieť s projektom EXPANDI 4.0 v tvrdej konkurencii. Digitálnu transformáciu považujeme za kľúčovú pre rozvoj podnikov a budúci ekonomický rast Slovenska. Slovensko však v digitalizácii za lídrami v regióne ako aj v celej EÚ zaostáva. Podľa posledného vydania DESI Indexu EK sa v digitálnej konkurencieschopnosti umiestnilo na 22. mieste. EXPANDI 4.0 je projekt, ktorý má potenciál v tejto oblasti podniky posunúť,“ konštatuje Adriana Bendová, výkonná riaditeľka Industry4UM.

Spolu s EXPANDI 4.0 podávajú podnikom pomocnú ruku v digitálnej transformácii aj ďalšie štyri digitálne inovačné centrá – Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIA, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Projekty všetkých piatich inovačných centier prešli najprv posudzovaním v národnej súťaži Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). Národní víťazi absolvovali náročný výber Európskej komisie a získali podporu v grantovom programe projektu Digitálna Európa.