Skip to main content

Pozývame vás na diskusné fórum: Slovenské digitálne inovačné centrá otvárajú svoje dvere. Čo nás za nimi čaká?

Autor: 30. septembra 202213 októbra, 2022Aktuálne

Slovensko sa pripája do siete európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH). Práve v týchto týždňoch začína na Slovensku ponúkať svoje služby päť digitálnych inovačných hubov, ktoré podporia malé a stredné podniky (MSP) a verejnú správu v digitálnej transformácii. 

Pre podniky a priemysel je to v aktuálne zložitej situácii pozitívna správa. Z dôvodu nízkej úrovne poznania, čo EDIH sú a aké služby prinášajú, Industry4UM organizuje diskusné fórum, ktoré prinesie dôležité informácie o digitálnych centrách, ich fungovaní a ponuke služieb.

Prieskum, ktorý každoročne realizuje Industry4UM, potvrdzuje trend stagnácie digitalizácie v slovenských priemyselných podnikoch. Dnes digitalizuje štvrtina podnikov, nejde však o koncepčné prístupy, ale skôr o jednotlivé technologické opatrenia bez širších strategických súvislostí. Podniky nie sú pripravené na transformačné zmeny. Pretrvávajú problémy s prípravou digitálnej stratégie, odborným vzdelávaním, a zvyšovaním zručností zamestnancov a budovaním aplikačných tímov.

Práve koncept digitálnych hubov podporuje a pomáha organizáciám posunúť sa v digitalizácii. Digitálne centrá budú fungovať ako sprostredkovatelia know-how medzi tradičnými MSP a technologickými a digitalizačnými lídrami, poskytovať odborné znalosti a podporovať digitalizáciu prostredníctvom partnerstiev, ponukou špecializovaných služieb a šírením úspešných príkladov z praxe.

Informácií o centrách je málo, a preto sme pre vás pripravili ďalšie zo série diskusných fór, ktoré vám priblížia koncept a možnosti využívania EDIH. Na online diskusnom fóre: Slovenské digitálne inovačné centrá otvárajú svoje dvere. Čo nás za nimi čaká? vás radi privítame 2.11.2022 o 10.00 hod. spolu s odbornými autoritami a zástupcami EDIH. Dozviete sa na ňom o kompletnej ponuke digitálnych centier, ktoré práve v tomto, pre podniky náročnom období prichádzajú na pomoc s koncepčným riešením podpory ich premeny na digitálne podniky zodpovedajúce potrebám a nárokom dnešnej doby.

 

Spíkri – zástupcovia víťazných EDIH a MIRRI:

  • zástupca Ministerstva inovácií, regionálneho rozvoja a informatizácie
  • Anna Brziaková – HOPERO
  • Artur Bobovnický – EXPANDI 4.0
  • František Jakab – EDIH CASSOVIUM
  • Michal Ivantyšyn – Centrum inovatívneho zdravotníctva
  • Emil Fitoš – Slovenské centrum digitálnych inovácií
  • Martin Morháč – Industry4UM

 

Príďte na diskusné fórum, a buďte medzi prvými informovaní o ponuke, ktorú EDIH prinášajú slovenským podnikom.