Skip to main content

Zapojte sa do prieskumu o postupe digitálnej transformácie v podnikoch. Práve teraz je príležitosť meniť veci k lepšiemu!

Autor: 30. septembra 20226 októbra, 2022Aktuálne

Prieskum Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM a spoločnosti Trexima monitoruje úroveň digitálnej transformácie v slovenských podnikoch. 6. ročník prieskumu sme spustili začiatkom septembra, a zber dát potrvá do 14.10.2022. Ak ste sa doň ešte nezapojili, urobte tak. Vyplnenie dotazníka prieskumu netrvá viac ako 10 minút vášho času a je anonymný. 

 „Prieskum organizujeme, aby sme získali objektívnejší pohľad do podnikov. Ten je východiskom pre odbornú diskusiu o podpore zmien v podnikoch a budúcnosti priemyslu. Potrebujeme zistiť názor čo najväčšej skupiny podnikov, a podložiť tak odbornú diskusiu relevantnými dátami. Vopred Vám ďakujeme za vašu cennú podporu!“ reaguje Martin Morháč, člen predsedníctva združenia.

Analýzy všetkých ročníkov prieskumu sú uverejnené na webovom sídle www.industry4um.sk, a sú s nimi oboznámení všetci respondenti, priemyselné podniky pre posúdenie aktuálnej situácie a využitie hlbších znalostí z okolitého prostredia v prospech svojho ďalšieho rozvoja.

S dátami z prieskumu pracujú priemyselné združenia, médiá, inštitúcie a tvorcovia politík. Sú unikátnym zdrojom informácií, ktoré odkrývajú aktuálny stav, vývojové trendy digitálnej transformácie v podnikoch, a poskytujú cenné informácie odbornej i širokej verejnosti.

Do prieskumu sa môžete zapojiť ako zamestnanec výrobného podniku alebo technologickej spoločnosti z akejkoľvek pozície. Veľkosť podniku nie je rozhodujúca, môžete byť zástupcom podniku so slovenským alebo  zahraničným kapitálom, a pracovať na pozícii vo výrobnej alebo v nevýrobnej oblasti podniku.

Viac o prieskumoch.