Skip to main content

Všetky dôležité informácie o vzdelávacom programe ING 4.0 nájdete odteraz na jednom mieste

Autor: 27. septembra 20226 októbra, 2022Aktuálne

Aj keď vás priebežne informujeme o príprave vzdelávacieho programu ING 4.0, preto, aby ste sa mohli kedykoľvek zorientovať v téme, prípadne sa informovať, čo je v projekte nové a nemuseli informácie prácne vyhľadávať, vytvorili sme špecializovanú podstránku, na ktorej nájdete potrebné informácie o pripravovanom vzdelávacom programe ING 4.0.

Dozviete sa na nej dôležité informácie nielen o profile programu, ale aj o procese jeho prípravy, či dôležitých skutočnostiach a témach súvisiacich s problematikou vzdelávania pre potreby digitálnej praxe.

Príprava vzdelávacieho program ING 4.0 sa ani počas dovolenkových mesiacov nezastavila. Rada expertov, v zastúpení priemyselnej praxe a univerzít, intenzívne pracuje na príprave podkladov pre spracovanie metodiky a obsahu jednotlivých vzdelávacích modulov. „Vedieme diskusie s tvorcami politík, najvyššími zástupcami univerzít a odbornými kapacitami z jednotlivých oblastí budúceho vzdelávacieho programu,“ informuje o aktuálnom stave príprav Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM.

Ak chce podnik zostať konkurencieschopný, musí podporovať kultúru znalostí, celoživotného vzdelávania, rekvalifikácie. „ING 4.0 je koncept s novým prístupom k rozvoju zamestnancov, a prináša tiež nový rozmer spolupráce priemyselnej praxe a univerzít. Tentokrát sa nesústreďujeme prioritne na študentov vysokých škôl, ale ponúkame vzdelávací program pre inžinierov a odborníkov, ktorí v tejto oblasti už pracujú alebo sa chystajú pracovať. Prvým modulom, ktorý pripravujeme, je modul pre manažment, aby sme práve riadiacich pracovníkov presvedčili, ako dôležité je pre udržanie a rozvoj konkurencieschopnosti zaviesť vo firmách prvky Industry4.0,“ uvádza spolupracovník Industry4UM Jaroslav Holeček.

Digitalizácia priemyslu prináša nové požiadavky na vedomosti a zručnosti odborníkov z praxe. V každom priemyselnom podniku pracujú ľudia s technickým vzdelaním, ktorí perfektne poznajú existujúce technológie a procesy firmy. Títo ľudia sú pri digitalizácii kľúčoví, lebo poznajú zmysel samotnej výroby a usporiadanie firmy. Často však títo istí ľudia nemali možnosť oboznámiť sa s prínosom sietí 5G, big data, strojového učenia či digitálnej simulácie výroby. Je omnoho zmysluplnejšie týmto ľuďom doplniť chýbajúce znalosti o digitálnom svete ako sa pokúšať ich nahradiť. A je to aj ľudsky korektnejšie,“ konštatuje jeden z iniciátorov programu ING 4.0 Peter Prónay.