Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM je jedným z partnerov programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT projektu Share 4.0 SK-AT, ktorý vytvára priestor pre spoluprácu slovenských a rakúskych subjektov.

Hlavný cieľ projektu:

Hlavnými výzvami programu sú spoločné opatrenia pre čo najlepšiu podporu a spoluprácu pri digitálnej transformácii malých a stredných podnikov v oboch regiónoch.

Trvanie projektu:

Od 04/2021 do 11/2022

Počas trvania projektu partneri zrealizujú niekoľko spoločných konceptov a vypracujú plán činností, ktorý vytvorí základy pre udržateľnú spoluprácu aj pre ďalšie roky.

Rozpočet projektu:

€ 779.985,97

Financovanie z EFRR
€ 703.987,55

Planované výstupy projektu:

  • Pracovný základ pre sieť Smart Industry Network SK-AT
  • Vývoj a realizácia vybraných pilotných projektov
  • Strategický a akčný plán pre obdobie 2021 – 2027
  • Memorandum o porozumení pre sieť Smart Industry Network SK-AT

Projekt Share 4.0 partnerom okrem spolupráce na spoločných projektoch ponúka príležitosť pre výmenu skúseností, zdieľanie know-how a príkladov dobrej praxe, ale aj priestor pre reálne ovplyvňovanie priemyselných politík v regiónoch.

Partneri projektu Share 4.0:

Rakúska strana

Slovenská strana