Skip to main content

Na tému:

VIAC z kategórie NA TÉMU

Industry4UM – Cena ZAP SR za digitalizáciu v automotive

Záznam zo stretnutia – 17.5.2023

RTVS Správy a komentáre

Hosť: Martin Morháč, 10.10.2018

Zdroj: RTVS.sk

Skrátený záznam z Industry4UM

Môj kolega robot, hrozba alebo príležitosť?

Aktuálne

AktuálneTOP články
23. júna 2023

TestBed 4.0 súčasťou prvého priemysleného 5G kampusu na Slovensku

Slovak Telekom zriadil na pôde Technickej univerzity v Košiciach prvý slovenský privátny 5G kampus zameraný na vývoj a aplikáciu riešení pre inteligentný priemysel. Súčasťou 5G kampusu je aj TestBed 4.0…
AktuálneTOP články
12. apríla 2023

Ste malý alebo stredný podnik a potrebujete sa posunúť v digitalizácii? Pomôžeme vám s riešeniami a financovaním

Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva, pri tvorbe pracovných miest, a zásadný význam pre transformáciu slovenského priemyslu na digitálny. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou…
AktuálneTOP články
4. apríla 2023

Potreba digitálnych zručností zamestnancov je v podnikoch stále podcenená

Viac ako jedna tretina aktívnej pracovnej sily EÚ nemá žiadnu alebo len veľmi nízku úroveň digitálnych zručností. Aj to je jeden z dôvodov prečo digitalizácia podnikov nepostupuje v dostatočnom tempe. (viac…)
Aktuálne
30. novembra 2022

Prednášky z praxe pre študentov STU: Zber výrobných dát, analýza a optimalizácia procesov

Našu spoluprácu s FEI STU rozvíjame už niekoľko rokov. Vždy radi prichádzame na stretnutia so študentami. Diskutujeme o reálnych situáciách a riešeniach, ktoré sú súčasťou dennej praxe priemyselných podnikov. V cykle stretnutí Prednášky…

5 otázok pre…

5 otázok pre...
21. januára 2020

Digitalizácia má ambíciu znižovať enviromentálne záťaže výroby

Odpovedá: Martin Morháč predseda predstavenstva SOVA Digital a prezident Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM (viac…)
5 otázok pre...
4. júna 2019

Svet sa spája cez IoT, objemy dát rastú extrémne rýchlo

Odpovedá: Martin Jesný analytik Revue priemyslu (viac…)
5 otázok pre...
19. júla 2018

Zamestnanec nie je nákladom, ale investíciou firmy

Odpovedá: Zoltán Demján kouč, lektor a konzultant v oblasti rozvoja osobnosti a firiem (viac…)
5 otázok pre...
19. júla 2018

Odvetvie a efektivita ľudí sa zavedením technológií zvyšuje násobne

Odpovedá: Martin Jesný analytik Revue priemyslu (viac…)

Pod záštitou