Skip to main content

6 krokov k efektívnemu využívaniu výrobných dát

Autor: 30. novembra 20221 decembra, 2022Na tému

Digitalizácia malých  a stredných slovenských podnikov stále pokrivkáva. Naďalej významne veľká časť podnikov nevie ako tému digitalizácie uchopiť. Mnohé v nej nevidia zmysel, iné nevedia ako a kde začať, čo by mali robiť, ale často ich odrádza predchádzajúca negatívna skúsenosť z prvých nezvládnutých projektov. Ak chce mať firma benefity z výrobných dát, musí prejsť viacerými etapami. Začína zberom dát.

1

Zber dát

Manažment, ktorý riadi projekt sa musí rozhodnúť aké dáta sa budú zbierať. Existujú dva základné prístupy. Prvý - zbierať všetky dáta z procesu, a teraz využívať len tie, ktoré potrebujem pre konkrétny vytýčený cieľ projektu. Zvyšné dáta budú možno v budúcnosti cenné pre AI a iné analytické systémy. Druhý - zbierať len to, čo naozaj teraz potrebujem na dosiahnutie cieľov v projekte.
Oba prístupy majú svoje opodstatnenie. Odporúčame zvážiť tieto tri kritériá pri rozhodovaní pre prvý prístup zberu dát z výroby:
• ako dlho predpokladám, že budem výrobok vyrábať
• budem zariadenia, z ktorých chcem zbierať dáta, používať aj o 5 a viac rokov?
• cena ukladania dát, ktoré aktuálne nevyužijem
2

Spracovanie dát

Druhým krokom na ceste k benefitom digitalizácie je správne nastaviť spracovávanie dát. Manažment musí rozhodnúť, kde budú dáta ukladané a spracovávané. Opäť existujú dva základné prístupy. Vlastná IT infraštruktúra alebo cloudové riešenie. Najčastejšie sa firmy rozhodujú podľa nasledujúcich kritérií:
• máme vlastnú IT štruktúru, ktorú viem použiť (server, miesto v DB (databáze), výkon, ...)
• cena cloud riešenia verzus cena budovania IT štruktúry (cena za prenos dát, cena za priestor, cena za vytvorenie aplikácií nad dátami vs. vlastný virtuálny server, rozšírenie prístupov do DB)
• dostupnosť kvalitného internetového pripojenia
• budem zbierané dáta kombinovať s dátami v iných systémoch, ktoré nie sú na cloude
• IT politika v oblasti bezpečnosti
Ak chce firma maximalizovať benefity zo zberu dát je potrebné, aby z dát vytvorila informácie, ktoré budú personalizované, jednoznačné, a vo forme akú koncový užívateľ potrebuje. Vytvorené informácie, ktoré vznikajú kombináciou zo zbieraných dát a informácií zo systémov, môžu byť používané na viacero účelov. Informácie sa mnohokrát stávajú cieľovým stavom projektov. Tá naozaj najťažšia časť však firmu, ktorá začala zbierať dáta, a vytvorila z nich použiteľné informácie, len čaká. Na základe informácií musia manažéri získať znalosti, prečo sa veci dejú a ako sa dejú. Prečo sa výroba chová inak ako si mysleli, zistiť kde sú rezervy a pod.
3

Vizualizácia informácií

Pod týmto krokom si môžete predstaviť vizualizáciu na dielni, ktorá signalizuje zákazky v omeškaní, prípadne upozorňuje na zariadenia, ktoré sú v poruche. Vizualizácie správne zvolených informácií často prinášajú 5-10% navýšenie produktivity na základe psychologického dopadu na pracovníkov.
4

Analýza informácií

Tento krok predstavuje múdrosť, ktorú firma dosiahne keď analyzuje informácie. Napríklad častým javom je, že výroba reportuje „nevyrobili sme požadované množstvo, lebo zariadenie malo tento týždeň 9x poruchu, čo bolo celkovo 6,5 hodiny“. Táto informácia však nehovorí prečo sa stalo, že ste nevyrobili požadované množstvo. Ak sa firma nachádza v tomto kroku digitalizácie, zistila by, že na stroji neprebehol už 2x plánovaný servis, a zariadenie vykazovalo nekvalitu už pred 3 týždňami. Zodpovední sa tomu nevenovali, lebo...
5

Predikcia

Je krokom, ktorý firmu posúva do stavu, kedy systém predikuje možné scenáre. Systémy kontrolujúce stav stroja, evidenciu údržby, kvalitu výrobkov, vyhodnotia a upozornia, že stroj bude problémový, a hlásia to kompetentným pracovníkom. Iný príklad tejto etapy môže byť operatívne plánovanie. Systém na základe informácií o pracovníkoch, dostupnosti zariadení, výrobnom pláne, rozpracovanosti a iných dátach, vykoná desiatky simulácií možných scenárov. Výsledkom je odporúčanie pre majstra (plánovača), čo by bolo v danom momente najoptimálnejšie urobiť. Rozhodnutie zostáva na človeku.
6

Adaptabilita

Reprezentuje systémy, ktoré na základe dát môžu rozhodovať samy tak, aby sa výroba čo najlepšie adaptovala na vzniknutú situáciu. Rozhodnutie robí systém.