Skip to main content

Bratislava – 26. máj 2023  Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP SR) zorganizovalo diskusné fórum, na ktorom predstavilo projekty podnikov zapojených do súťaže o Cenu ZAP SR za digitalizáciu v automotive. Cenu odbornej poroty získal projekt Digital factory spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia. Odborná verejnosť ocenila projekt spoločnosti Hella Slovakia Lighting, zameraný na zvýšenie vyťaženosti výrobných kapacít. Dodávatelia predstavili svoje projekty, a diskutovali so zástupcami automobiliek KIA Slovakia a Volkswagen Slovakia o aktuálnej situácii v dodávateľskom reťazci.

Dynamika rozvoja automobilového priemyslu a dlhodobé globálne výzvy preverujú odolnosť dodávateľského reťazca. Zásadnou podmienkou schopnosti odolávať im a udržať podniky v sieti dodávateľov, je podľa odborníkov prepojenie reťazca do digitálne fungujúceho ekosystému. „V ZAP SR sme si preto urobili prieskum v akej rozpracovanosti digitálneho projektu sa podniky nachádzajú. Vyšlo nám, že takmer až 25% podnikov s digitalizáciou ani nezačalo. To nás vystrašilo, pretože vieme, že bez nej podniky nemajú budúcnosť. Aj preto bolo našim zámerom ukázať našim členom reálne príklady z praxe. Aby firmy pochopili, že digitalizácia je súčasťou ich biznisu, podmienkou ich prežitia,“ informuje autor myšlienky súťaže oceňujúcej digitalizačné projekty v automotive, predseda divízie subdodávateľov ZAP SR, Tomáš Osuský.

Automobilky potrebujú, aby digitalizovali aj ich dodávatelia. „Potrebujeme, aby boli dodávatelia schopní sa napojiť na naše systémy. Na to, aby boli dodávky efektívne, nie je možné, aby dodávateľ bežal len na papierových dokumentoch a manuálnych procesoch,“ konštatuje Tomáš Mičík z Volkswagen Slovakia. „Pred niekoľkými rokmi sme si hovorili, že digitalizácia je nástroj, ktorým zvyšujeme konkurencieschopnosť spoločností, ale v tejto dobe ju považujeme za nevyhnutnosť. Je prirodzené, že väčšie firmy majú zdroje, sú lídrami v digitalizácii, ale snažíme sa ťahať so sebou aj tie menšie. Súťaž ukazuje tie najlepšie príklady, pomáha zdieľať skúsenosti, inšpiruje,“ vysvetľuje Viktor Marušák, generálny sekretár ZAP SR.

Podľa Ondreja Vašeka z KIA Slovakia je jednou z najväčších výziev vytvoriť v dodávateľských podnikoch motivačné prostredie pre vznik inovácií. Tomáš Mičík nadväzuje: „Ľudí neposielame len na školenia, konferencie a fóra, ale zúčastňujú sa aj na medzinárodných technologických projektoch, kde získavajú pokročilé moderné kompetencie a poznatky, ktoré zdieľame aj s našimi dodávateľmi.“ Prínosy zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré pomáhajú podnikom zorientovať sa v možnostiach pokročilých technológií, vytvárať podmienky pre transformáciu výroby, aj pracovných síl podčiarkuje aj Martin Morháč, jeden z porotcov súťaže a člen predsedníctva Industry4UM: „Nápady digitalizácie však musia prichádzať z vnútra tímov. Tie vedia, čo potrebujú riešiť. Aby ľudia z podnikov vnímali možnosti a príležitosti digitalizácie na ich pracovisku, Industry4UM rozbehlo vzdelávací program ING 4.0.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že najčastejšie skloňovanými výrazmi v dodávateľskom sektore sú odolnosť, agilita a flexibilita. Ich naplnenie umožní firmám odolávať krízam, reflektovať na dynamický vývoj trhu. Výrobnému závodu KIA Slovakia korona ukázala aj markantnú potrebu lokalizácie a búrania regionálnych bariér. „Musím pochváliť firmy z okolia Žiliny, ktoré sa dokázali adaptovať, zrýchliť vývoj, priblížiť sa vysokým štandardom a pomôcť. Nutnosť nových štruktúr je ťažká ale pozitívna zmena,“ približuje Ondrej Vašek zo žilinskej automobilky. „Sektor hľadá nové spôsoby riešenia problémov, spolupráce a inovácií. Aby reťazce dokázali čeliť výzvam, podniky musia byť na ne pripravené. Tu musí svoju rolu naplniť aj štát, a vytvoriť podmienky pre budovanie infraštruktúr a pomôcť budovať ekosystém služieb, ktoré budú dostupné predovšetkým malým a stredným firmám,“ konštatuje Martin Morháč.

Do prvého ročníka súťaže o Cenu ZAP SR sa zapojilo osem spoločností: Continental Automotive Systems Slovakia,  DQS Slovakia, Hella Slovakia Lighting, HOLLEN, KIA Slovakia, MCSyncro Bratislava, MIBA Steeltec a Schnellecke Logistics. Na stupeň víťazov prvého ročníka Ceny ZAP SR za digitalizáciu vystúpili spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia so svojim projektom Digital factory, ktorý získal Cenu odbornej poroty a Hella Slovakia Lighting zameraný na zvýšenie vyťaženosti výrobných kapacít, ktorý bol ocenený Cenou odbornej verejnosti.

Súťažné projekty:

 • Continental Automotive Systems Slovakia – Cena odbornej poroty
  Digital factory – unikátne riešenia určené pre aplikáciu v rámci celého koncernu
 • Hella Slovakia LightingCena odbornej verejnosti
  Projekt zameraný na zvýšenie vyťaženosti výrobných kapacít, riadením prestojov v reálnom čase a rozsiahlym reportingom
 • DQS Slovakia
  Zefektívnenie procesov riadenia spolupráce a komunikácie so zákazníkmi
 • HOLLEN
  MetriQ nástroj na riadenie kvality
 • KIA Slovakia
  Plánovanie a evidencia prítomnosti pracovníkov na jednotlivých pracoviskách a riadenie ich rotácie
 • MCSyncro Bratislava
  Nasadenie MES systému zabezpečujúceho automatizáciu riadenia výroby
 • MIBA Steeltec
  Sledovanie pohybu materiálu vo výrobe
 • Schnellecke Logistic
  Automatizácia riadenia skladu

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo videozázname z podujatia.

Fotografie