Skip to main content

Odpovedá:

Zoltán Demján

kouč, lektor a konzultant v oblasti rozvoja osobnosti a firiem

  1. Nástup nových technológií prináša zásadné zmeny vo fungovaní výrob, ako ovplyvní zamestnancov?

Industry 4.0 prináša zamestnancom hlavne to, že aktivity, ktoré ak to preženiem, sú pod „ľudskú dôstojnosť“, opakované a stereotypné, budú robiť stroje. Človek tak dostane priestor a čas na to, aby sa mohol venovať sebe. Žijeme v čase obrovskej slobody a čase voľby. Slobodu voľby má aj zákazník, aj zamestnanec. Aj z tohto dôvodu musí aj vo firmách dôjsť k zmene spôsobu myslenia a v prístupe k ľuďom, to je zásadná zmena. Všeobecne máme tendenciu podceňovať ľudí, máme nastavené paradigmy, ktoré pochádzajú z hlbokého priemyselného veku, kde stačili znalosti a zručnosti, a vedieť ich používať. Teraz žijeme v informačno-znalostnej dobe, a tomu sa prispôsobujeme.

 

  1. Čo prináša informačno-znalostná doba do podnikov?

Zamestnávatelia si musia uvedomiť, že majú dočinenia s ľudskými bytosťami a to znamená, že im musíme dať priestor na realizáciu a motiváciu. Zamestnanec nie je nákladom, ale investíciou firmy. Štúdie na tému, čo dnes ľudí motivuje, ukázali prekvapivé zistenia. Keď kreatívnych ľudí motivovali veľkou odmenou, výkon išiel dole. Balík peňazí ich zväzoval, ale čo im ponúknuť? Zistili, že jednou z vecí je autonómia. Ďalším motivačným prvkom bolo byť v niečom odborníkom a čo najvyššia maximalizácia naplnenia poslania, nie však profit, ale človek musí chápať zmysel svojej práce, čím urobiť zákazníka nadšeným, nielen spokojným. To sú veci, na ktoré zatiaľ nie sme naučení ani ako zamestnávatelia, ani ako učitelia, či rodičia…

 

  1. Čo ľudí prevedie zmenami?

V procese zmien je u jednotlivca dôležitý charakter, hodnotový rebríček a u firiem je to firemná kultúra. Všetci dnes hovoria o firemnej kultúre, no nevedia, čo za tým je. Preto dnes vidím ako najväčší problém duchovnú a emočnú inteligenciu, hierarchia hodnôt a firemné hodnoty, ktoré vytvárajú istotu. Sú veľmi dôležité. Uvedomme si, že dnes predávame emócie. To, že dostaneme kvalitný výrobok je absolútna samozrejmosť, ale dôležité je to, ako sa správame k zákazníkovi. Preto firmám už nebude stačiť mať spokojných zákazníkov, ale budú potrebovať nadšených zákazníkov. Rovnako im nebude stačiť zainteresovaný zamestnanec, ale motivovaný zamestnanec. Ľudská interakcia tak naberá extrémnu dôležitosť.

 

  1. Ako pripravuje ľudí na zmeny školstvo a ako firmy?

Naše školstvo trpí starou paradigmou, ktorej základom je metóda kontroly. To znamená, že ja ti poviem, čo budeš robiť. Ak školstvo zmení naše zručnosti, zmenia sa aj výsledky. Na to, že treba meniť paradigmy, na to školstvo zatiaľ nemyslí. Školstvo je potrebné radikálne meniť. Vidím ho ako najväčšiu bariéru pre prípravu ľudí na nastávajúce zmeny. Vo firmách zasa musia vychádzať impulzy na zmeny od vedenia. Ryba smrdí od hlavy. Ak tam nedôjde k uvedomeniu si zmeny vo vedení, môžeme to zahodiť. Človek v transformačnom procese dnes nie je úlohou personalistov. Personalista je len interný expert a konzultant, ktorý podporuje a pomáha. Človek je dnes úlohou líniového managera. Témou dňa nie je ako ľudí riadiť, ale ako ich motivovať a viesť. To je pre firmy zásadná zmena paradigmy.

 

  1. Zmena prístupu k práci je nevyhnutná, čo konkrétne prinesie človeku-zamestnancovi?

Zaujímavým momentom je, že zmeny v priemyselnej oblasti prinesú človeku aj zmeny v kvalite života. Tá bude rásť. Človek si bude môcť žiť všetky svoje ostatné role omnoho intenzívnejšie. V súvislosti s technologickými zmenami a prípravou na transformáciu je dôležité vyzdvihnúť celoživotné vzdelávanie, ktoré sa stane samozrejmosťou. Ľudia sa budú zameriavať na získanie výnimočnej kompetencie, a tú budú ponúkať. Neprekvapilo by ma, keby do budúcna aj robotník pracoval pre viac firiem. Prinesie to aj posun kulturálny, spočívajúci vo väčšej spolupráci. Dôležité je otvoriť hlavu a prijať všetky možnosti.