Skip to main content

Odpovedá:

Martin Jesný

analytik Revue priemyslu

  1. Robotizácia a automatizácia priemyslu zvyšuje produktivitu prevádzok, aký vplyv bude mať priamo na zamestnanca?

Produktivita rastie, mzdy v posledných rokoch tiež. Produktivita musí rásť minimálne takým istým tempom, pretože firmy budú potrebovať ľudí zaplatiť. Z dlhodobého hľadiska robotizácia a automatizácia prináša rast produktivity. Z veľmi dlhodobého hľadiska platí, že samotné pridávanie robotov vygenerovalo celosvetovo v rokoch 1993-2016 nárast HDP o štyri desatiny. Môžem konštatovať, že odvetvie a efektivitu ľudí sa pod vplyvom zavádzania nových technológií zvyšujú násobne. Nemôžeme sa na problém pozerať ako na nahradenie ľudí kus za kus. Ľuďom je potrebné prácu uľahčiť a umožniť im, aby využili svoje schopnosti. To znamená, že firma by mala pracovať s tým čo vedia,  než s tým koľko ich je.

 

  1. Aký vývoj pracovných pozícií očakávate v súvislosti s modernizačnými kvalitatívnymi zmenami?

Zmeny smerujú k tomu, že niektoré typy práce zaniknú a nahradia ich nové. Miesta teda nebudú ubúdať. Na nové pozície potrebujeme ľudí nastaviť. Typickým príkladom tých pozícií a aktivít, ktoré budú nahradené sú opakované činnosti, napríklad merania kvality, ktoré pri vybavení senzorom, či  laserom môže vykonávať robot. Alebo činnosti spojené s údržbou zariadení, kde sú presne načasované rutinné činnosti. Spôsob a kompetentnosť, akou budú môcť firmy na tento fakt reagovať, bude mať za následok, že vznikne viac nových pozícií, napríklad pozícia akéhosi “učiteľa“, ktorý bude pracovať na linke, kontrolovať analyzovať a školiť.

 

  1. Ako zmeny zasiahnu systém vzdelávania?

Je zjavné, že dôsledkom rýchlosti pokroku bude fakt, že odbornosť môže rýchlo zostarnúť. Preto by sa mal človek vzdelávať celoživotne. Vzdelávací systém musí riešiť aj to aké disciplíny sa musia učiť, aby fungovali v Industry 4.0. Očakávame intenzívnejší rozvoj informačných a komunikačných technológií. Výsledkom bude vytváranie novej metodiky vzdelávania. Tu vzniká aj úloha pre štát, aby adekvátne opatrenia robil pre permanentnú odbornú prípravu aj pre dospelých ľudí. Možno bude mať podobu, kedy sa dopoludnia budú v laviciach učiť  študenti a popoludní dospelí.

 

  1. Hovorí sa o zmene prístupu k vzdelávaniu, to musí byť celoživotné…

Áno, toto je ďalší rozmer úvah o budúcom vzdelávaní.  Je potrebné nastaviť sa na vzdelávanie naprieč životom a to od útleho detstva. To bude klásť nové požiadavky na komunikáciu s potenciálnymi zamestnancami a to hlavne preto, aby boli motivovaní a lákalo ich to. Priemysel však zanedbal motiváciu pre štúdium technických predmetov a komunikáciu o tom, aká je výroba moderná. Nehovoria o tom dostatočne ani štát, ani zamestnávatelia a ani business. Žiaci ani rodičia nevedia ako dnes vyzerajú haly, podniky, aké sú zaujímavé a akou výzvou a často prestížnou skúsenosťou je  pracovať tam.

 

  1. Zoberú stroje ľuďom prácu?

Toto je jeden z mýtov, s ktorými sa borí spoločnosť. Práca nezanikne, len bude vyzerať inak. To, že roboty a stroje ľuďom prácu nevezmú ale uchovajú vyjadruje aj skutočnosť, že každé využívanie nových technológií v histórii prinieslo zvýšenie produktivity, a zamestnanci budú mať prácu naďalej. Ak stroje nahradia časť práce ľudí, ľudia nebudú na dlažbe, ale budú môcť práci venovať menej času a viac času, energie mimo práce.