Skip to main content

Odpovedá:

Martin Jesný

analytik Revue priemyslu

  1. Ako sa rozvíja trh internetu vecí (IoT)?

Podľa odborníkov z praxe v tomto roku nebude v technologickej oblasti populárnejšie slovo ako IoT. Štúdia IDC uvádza, že celkové investície do IoT v tomto roku dosiahnu až 745 mld. USD. Z toho 194 mld. USD budú investovať Spojené štáty. V rámci Európy nasmeruje najviac investícií do IoT riešení Nemecko – 35 mld. USD. Ročné výdavky Francúzska dosiahnu 25,6 mld. USD a Spojené kráľovstvo investuje do IoT 25,5 mld. USD. Najviac výdavkov bude smerovať do diskrétnej priemyselnej výroby. Tá jednoznačne vedie. To znamená, že téma priemyselného IoT patrí k najviac horúcim a až za nimi sú ďalšie oblasti ako energetika, retail, doprava.

 

  1. Aký počet zariadení je dnes zapojených na IoT?

Podľa aktuálnych odhadov by už malo byť v obehu vyše 20 mld. zariadení, ktoré sú zapojené na IoT. Kým pred niekoľkými rokmi sa odhadovalo, že do roku 2022 ich bude 29 mld., podľa aktuálnych odhadov sa tento stav dosiahne už budúci rok.

 

  1. Priamoúmerne množstvu pripojených zariadení narastajú aj objemy dát. Ako sme na tom s ich generovaním?

Dáta narastajú veľmi rýchlo. Celkový objem dát, ktorý sme vygenerovali v roku 2018 na svete je okolo 33 zettabytov, čo je objem dát porovnateľný s 3 mld. knižníc ako má americký kongres. Jeho knižnica obsahuje 90 mil. zväzkov kníh. V roku 2025 by sme mali celkovo vyprodukovať takmer 175 zettabytov. Pre podniky je však, oveľa viac ako číslo, dôležitejšie kvalitatívne hodnotenie dát. Nastavenie zberu dát tak, aby už z neho vyplývali nejaké zaujímavé zistenia, ako len trápenie sa s množstvom dát.

 

  1. Ktoré krajiny sú najďalej v aplikácii telekomunikačných sietí piatej generácie?

Je evidentné, že firmy berú nástup 5G siete veľmi vážne. Prieskum spoločnosti Gartner odhalil, že do roku 2020 chcú zaviesť 5G až dve tretiny firiem. Firmy očakávajú, že budú siete 5G používať hlavne pre IoT zariadenia na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti.  Očakáva sa, že ako prvá z krajín spustí 5G Južná Kórea. Napriek tomu, že pri 4G mala Čína neskorý nástup, pri 5G sa, naopak, očakáva, že bude veľmi rýchla a masívna. Do roku 2025 by v Číne malo prebiehať 40% všetkých 5G prepojení. Bude to predstavovať obrovské investície. Tie narastú do výšky až 3% HDP a počíta sa s tým, že systém vytvorí 8 mil. pracovných miest. V stave vysokého tempa nasadenia je aj Japonsko. V Európe sú operátori vo vysokej miere prípravy vo Švédsku a Estónsku, a medzi prvými v zavedení siete 5G bude aj Turecko.

 

  1. V ktorých krajinách sa prejavujú prínosy IoT najvýraznejšie?

Štúdia Svetového ekonomického fóra priniesla rebríček 9 najpokrokovejších smart tovární, ktoré sú lídrami v technológiách IoT.  Päť „majákov“ sa nachádza v Európe, tri v Číne, z nich dve sú fabrikami Bosch a Siemens, a jedna v Spojených štátoch. Títo priekopníci vytvorili továrne, ktoré majú o 20 – 50% vyšší výkon ako je banchmark. Firmy fungujú  ako „výrobné vlajkové lode“ riešení problémov, ktorým čelia priemyselné odvetvia v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách.