Skip to main content

Dáta sú energiou podniku. Schopnosť vytvárať z nich zmysluplné výstupy sa stáva čoraz viac určujúcou pre ich budúci úspech. Mnohé z firiem dáta iba zhromažďujú bez ich efektívnejšieho využívania. Ako to vyzerá v našich podnikoch s dátami, ich zberom a prepájaním cez IoT siete hovoríme s Robinom Mitanom, konateľom spoločnosti SIDAT Digital.

 

Dnes sa polemizuje o tom, či je vhodné zbierať všetky možné dáta alebo len vybrané. Aký je váš názor?

Dnes už väčšinou nie je problémom zbierať dáta, oveľa väčším problémom je ich navzájom prepojiť, ideálne automaticky spracovať a vyhodnotiť podľa špecifických potrieb zákazníkov a jednotlivých rolí vo firmách. Ak má toto prebehnúť rýchlo a spoľahlivo, je lepšie pracovať iba s dátami, ktoré pre toto vyhodnotenie potrebujeme. Prikláňam sa preto k názoru, že vhodnejšie je zbierať iba vybrané dáta.

 

Aké sú technologické trendy, možnosti zberu dát z podnikových procesov v súčasnosti?

Technologické trendy smerujú k jednoduchému pripojeniu rôznych typov dát k priemyselným cloudovým službám prostredníctvom štandardizovaných a bezpečných komunikačných protokolov. Následne sa dáta (online) spracujú a vyhodnotia, a používateľovi sa vráti výsledok v požadovanej forme.

 

Kde začínajú firmy s nasadzovaním IoT?

Primárne v „masových“ aplikáciách typu diaľkové odpočty meračov médií, GPS monitorovanie polohy a podobne. Vo firemnom priemyselnom prostredí sa s nimi zatiaľ stretávame výnimočne. Dôvodom je, okrem interných firemných pravidiel, ktoré spravidla neumožňujú využívanie externých cloudových služieb pre uchovávanie a spracovanie citlivých výrobných a biznis dát, i obava o ich možné zneužitie, napríklad konkurenciou.

 

Aká je dnes situácia v zbere dát a na čo ich firmy obvykle využívajú?

Situácia je veľmi rozdielna. Niektoré firmy sú doslova „predigitalizované“ a iné naopak dáta o procesoch zbierajú minimálne. Väčšinou sa stretávame s tým, že dáta sa zbierajú preto, lebo to vyžadujú firemné štandardy. Tieto dáta sa následne nosia na firemné porady kde sa porovnáva súčasnosť s minulosťou a sledujú sa trendy. Už menej sa stretávame s tým, že zozbierané dáta by sa firmy snažili využiť i napríklad pre identifikáciu úzkych miest v procesoch a systematicky by pracovali na ich odstraňovaní.

 

Ako sa firmy pozerajú na investície do technológií zberu dát z pohľadu návratnosti?

Dnes sa všetky investície do technológií vo firmách zvažujú z pohľadu návratnosti. Investície do zberu dát a ich vyhodnocovania nie sú výnimkou. Štandardne sa stretávame s požiadavkou na návratnosť v horizonte maximálne 1-2 rokov. Problémom je dosť často reálne návratnosť stanoviť. Preto je nevyhnutná spolupráca so zákazníkom a spoločné posúdenie, či je daný projekt/cieľ zmysluplný a návratný a oplatí sa ho realizovať alebo nie.

 

Prieskumy ukazujú, že bezpečnosť je najproblematickejšou oblasťou digitalizácie podnikov. Ako to vnímate?

Súhlasím, dnes sú ľudia a dáta jednými z hlavných aktív firiem. Keď firmy stratia kvalifikovaných a schopných ľudí alebo prídu o dáta, prípadne dáta niekto zneužije, je to pre firmu veľký problém. Toto je podľa mňa hlavný dôvod prečo sa využívanie externých cloudových služieb v priemyselnom firemnom prostredí zatiaľ veľmi nerealizuje.

 

Kde všade  podniky zhromaždené dáta uskladňujú?

Všeobecne najviac v XLS súboroch, ktoré sú umiestnené na rôznych firemných diskoch a úložiskách – s týmto sa stretávane najčastejšie. Následne biznis dáta prevažne v relačných databázach typu SQL, výrobné a procesné dáta podobne v relačných SQL databázach alebo v tzv. historian databázach.

 

Na stretnutí platformy Industry4UM ste skonštatovali, že cloud vo firmách nie je technický ale politický problém. Priblížte nám váš postreh.

Myslel som tým externé cloudové služby, rôzne typy interných cloudov firmy už dnes pre uchovávanie dát využívajú. Politický problém znamená interné firemné predpisy, ktoré toto vylučujú i keď by to veľakrát technicky možné bolo. Tu je podľa mňa ešte potrebný čas, kedy sa postupne vybuduje dôvera v tieto externé služby.

 

Zbierajú a vyhodnocujú podniky aj dáta od zákazníkov? Aká je situácia na trhu?

Ako som už spomenul pre potreby spotrebného priemyslu v masovom meradle určite áno. Telekomunikační operátori, vyhľadávacie a reklamné web služby a pod. sú dnes od zberu dát o správaní sa zákazníkov vyslovene závislé. V priemyselnom prostredí vnímame skôr postupné vzájomné online prepojovanie sa medzi firmami kde sú navzájom prepojené rôzne typy procesov. Niektoré procesy a modely spolupráce, ako napr. dodávky just-in-time, just-in-sequence a pod., by bez tohto prepojenia vôbec nefungovali.

 

Môžete uviesť praktický príklad zaujímavého IoT riešenia z vašej praxe?

Naša firma sa venuje hlavne zberu, spracovaniu a algoritmickému vyhodnocovaniu výrobných a biznis dát v priemyselnom firemnom prostredí, kde toto prebieha typicky v reálnom čase. V našich projektoch sme zatiaľ technológiu IoT nepoužili, nakoľko z rôznych dôvodov nebola pre takéto projekty vhodná. Tu by som ešte rád oddelil technológiu IoT a prenos dát cez IoT siete ako napr. Sigfox, LoRaWan a pod. a prenos dát a ich spracovanie v prostredí priemyselného cloudu. Toto sú z nášho pohľadu dve rozdielne úlohy a naopak v priemyselných cloudoch vidíme pre naše projekty budúcnosti veľký potenciál.