Skip to main content

Nedostatok kvalifikovaných absolventov stredných škôl pre potreby praxe je v slovenskom priemysle notorickým problémom. Keďže sa vo vzdelávacom systéme, aj po rokoch naliehaní zamestnávateľov po významnejšej reforme, toho veľa nezmenilo, založila skupina podnikov na čele s najväčším zamestnávateľom v žiarskom regióne, spoločnosťou Nemak Slovakia, združenie firiem InTech a zobrali prípravu budúcich zamestnancov do svojich rúk. V roku 2008 zriadili v Žiari nad Hronom Súkromnú strednú odbornú školu technickú. Tá je dnes zapojená do systému duálneho vzdelávania, a profily absolventov vytvára podľa požiadaviek firiem. Zo školy do Nemaku tak prichádzajú kvalifikovaní a zanietení žiaci s prvými skúsenosťami z praxe.

 

S výzvami rastú aj nároky

V Nemaku vedia, že príprava budúcich zamestnancov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni vzdelania je kľúčová pre udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti. Spoločnosť v posledných desiatich rokoch úspešne napĺňa náročné výzvy. Nemak stavia svoju budúcnosť na automatizácii, digitalizácii, na koncepte a technológiách Industry 4.0. Jeho víziou je stať sa lídrom Industry 4.0 na Slovensku. To prináša požiadavky nielen na zvýšenie počtu zamestnancov, ale aj na ich kvalifikáciu. A práve v súlade s touto víziou si roky pripravuje kvalifikovanú zamestnaneckú základňu v odbornej škole zapojenej do systému duálneho vzdelávania. Pri jeho tvorbe prispeli nápadmi aj odborníci z Nemaku.

 

Spolupráca s odbornou školou sa rozvíja aj v ďalších aktivitách. Zástupcovia podniku sú pravidelnými účastníkmi v komisiách strednej odbornej činnosti alebo pri maturitných skúškach. „Máme bohaté skúsenosti s vykonávaním praktickej maturity v priestoroch nášho závodu. Žiakov s technickým zameraním preskúšame z riešenia reálnych situácií, ktoré nastávajú vo výrobe,“ informuje Ing. Radoslav Palacka, PhD., Head of Lean Manufacturing z Nemaku Slovakia. Študenti v rámci bežného vzdelávacieho procesu vykonávajú v prevádzkach Nemaku aj dvojtýždňovú prax. Stáž je zameraná na tvorbu parametrického modelu vybraného pracoviska. „Na konkrétnom zadaní si žiaci skúšajú zozbierať potrebné vstupné údaje pre simuláciu priamo z výroby, napr. časové snímky, či mapa materiálového toku. Získavajú prehľad o logistike a nasadení AGV vozíkov v prevádzke a iné zaujímavé a potrebné činnosti,“ upresňuje Radoslav Palacka. Praxou priamo vo firme získavajú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj soft skills ako sú empatia, komunikácia, asertivita, dochvíľnosť…

 

„Víziou Nemak Slovakia je stať sa lídrom Industry 4.0 na Slovensku.“

 

Industry 4.0 vstupuje do prípravy žiakov

Nastavovanie a efektívne riadenie procesov vo firme je nielen o vízii a podpore, ale aj o trendoch a procesoch, ktoré sa neustále inovujú. „Ako reakciu na naše potreby zaradila škola do výukového procesu simulácie softvérom Tecnomatix Plant Simulation,“ informuje Radoslav Palacka a dodáva: Nemak využíva Plant Simulation hlavne v oblasti simulácie a návrhu projektov nových výrobných prevádzok. Je dôležitý z hľadiska plánovania a optimalizácie výrobných procesov, ale aj z hľadiska samotnej prezentácie nových projektov. Je tiež jedným z nástrojov, ktorý využívame aj pre logistický koncept závodu.“

 

Simulácie integrujú 3 zručnosti, ktoré by mal ovládať každý žiak strednej technickej školy. „Technické kreslenie 2D/3D, napr. prostredníctvom AutoCad, SolidWorks, programovanie a tvorba algoritmov a v neposlednom rade je to prepojenie na reálny výrobný proces,“ vymenúva Radoslav Palacka a dodáva: „Pred 20 rokmi sa učil AutoCad, programovací jazyk Pascal a chodilo sa na prax do firiem. Navzájom tieto 3 svety veľakrát neboli previazané. Dnes práve simulácie umožňujú ich integráciu.“

 

„Školy by mali byť partnerom zamestnávateľov.“

 

Inšpirovaní a motivovaní pedagógovia

Pozornosť venuje Nemak aj príprave pedagógov. Učiteľov podporuje, a pomáha im robiť proces výučby zaujímavým aj osobnou účasťou svojich špecialistov, či špecializovanými odbornými školeniami. V spolupráci so SOVA Digital rozbehol sériu workshopov pre pedagógov na tému: Podpora výučby digitálnych simulácií na stredných odborných školách. Oskár Bomba zo spoločnosti SOVA Digital: „Výučbu Plant Simulation na stredných školách považujeme za dôležitú. Zatiaľ sa realizuje na troch stredných odborných školách na Slovensku. Pedagógom prezentujeme aj zámery v podpore Industry 4.0 a projekt Digitálneho dvojčaťa určeného pre výrobné firmy.“

 

Do špecializovanej prípravy pedagógov sa okrem žiarskej odbornej školy zapájajú aj pedagógovia zo Strednej odbornej školy z Partizánskeho a Dubnice nad Váhom. Spolupráca s pedagógmi sa v prípade Nemaku ukázala ako prospešná a motivačná. Študenti získajú od svojich pedagógov, a pod odbornou konzultáciou zástupcov podniku, základy programovania v Plant Simulation, a následne si svoje zručnosti zdokonaľujú počas praxe v Nemaku. Kvalitu učebných osnov potvrdzujú aj úspechy žiakov vo vedomostných a odborných vedeckých súťažiach. Zanietenosť firiem a pedagógov projektu spolupráce významne pomáha a je hnacím motorom ďalších pozitívnych zmien.

 

„Motiváciou pre žiakov je vidieť prepojenie praxe na teóriu a mať kontakt s najnovšími technológiami.“

 

Merateľným úspechom je záujem o školu

Ten každým rokom rastie. Na súkromnú odbornú strednú školu technickú v Žiari nad Hronom sa každoročne hlási viac a viac žiakov. Uplatniteľnosť absolventov školy dosahuje 98%. Okrem nedostatkových odborov sa pod ňu podpisuje hlavne kvalita vzdelania, ktorá sa kreuje v spolupráci so školami. To samé hovorí o dobre nastavenej spolupráci medzi zamestnávateľmi a školou. Mnohí zo študentov pokračujú v štúdiu na vysokej škole. „Ale aj pri nich je predpoklad, že sa vrátia, ak im už počas školy dáme vedieť, že sú pre nás dôležití. Máme tiež skúsenosti, že žiaci už počas praxe zistili, čo ich bude baviť a po úspešnom zmaturovaní, boli od prvého dňa platnými členmi Nemak tímu,“ približuje skúsenosti Radoslav Palacka.

Nemak plánuje aj v ďalších rokoch pokračovať v spolupráci so školami a umožňovať žiakom kontakt s najnovšími technológiami v oblasti priemyslu. „Pre učebné účely budeme naďalej vytvárať zadania z praxe, aby si žiaci mohli prísť priamo do podniku pozrieť prečo je digitalizácia a programovanie budúcnosť,“ poodhalil plány Radoslav Palacka. Budúce plány Nemaku z pohľadu využívania ľudských zdrojov podporuje  efektívne nastavený manažment vzdelávania pre potreby ďalšieho rozvoja.

AKO TO VIDÍM JA

Ing. Radoslav Palacka, PhD.,
Head of Lean Manufacturing, Nemak Slovakia s.r.o.

Pokiaľ nám záleží na kvalite vzdelávania, spolupráca firiem a škôl je kľúčová. Motiváciou pre žiakov je vidieť prepojenie praxe s teóriu a mať kontakt s najnovšími technológiami. Práve zamestnávatelia môžu byť jazýčkom na váhach pri rozhodovaní sa, či žiak chce pokračovať v technike, alebo sa dá na humanitný smer. Treba k tomu pristupovať zodpovedne. V prípade, že sa žiakom vo firme nik nevenuje, môže to skončiť ich demotiváciou. Na druhej strane by mali byť školy partnerom pre zamestnávateľov. Ich úlohou je zaujímať sa o ich potreby a flexibilne reagovať na trendy v oblasti vzdelávania.

Kľúčová je identifikácia a smerovanie žiakov na to, čo ich baví. Následne v spolupráci so zamestnávateľmi im vytvárať podmienky pre ich rozvoj. I v praxi manažér a líder tímu sa vždy obkolesí šikovnými ľuďmi, ktorých motivuje, dáva im výzvy/ciele a rozvíja ich potenciál. V športe to funguje rovnako. Je Marián Vajda lepším tenistom ako Novak Djokovič? Nie, nie je! No ani Djokovič by nebol svetovou jednotkou bez svojho trénera Vajdu. Rovnako i žiaci majú šancu, v tom, v čom vynikajú a čo ich baví, prekonať svojho učiteľa. To by malo byť cieľom dobre zvládnutého vzdelávania.

Nemak Slovakia

Pôsobí na Slovensku od roku 2005, keď bol vtedajší vlastník Rautenbach AG prevzatý skupinou Teodora Nemak. Skupina Nemak sa od svojho založenia v roku 1979 špecializuje na výrobu hliníkových komponentov motora, ako sú hlavy valcov, bloky motorov a diely prevodoviek pre automobilový priemysel. Je vlastnená mexickým koncernom ALFA a spoločnosťou Ford, ktorá má 7-percentný podiel. ALFA je najväčší svetový výrobca hliníkových komponentov pre automobilový priemysel a jeden z najväčších výrobcov polyesteru. Hutnícka spoločnosti Nemak Slovakia, s.r.o. kontinuálne zvyšuje svoj obrat už od roku 2009, a zaznamenáva výrobný rozmach a úspechy.