Skip to main content

Prečo ideme v digitalizácii opačným smerom ako ostatní?

Autor: 16. februára 202217 februára, 2022Aktuálne, Na tému

Svet sa prudko mení a rozvíja. Nastupujú nové technológie, bojujeme s klimatickou krízou, mnohé dlhoročne stabilné súčasti nášho života je nutné transformovať. K tomu je potrebné pripočítať viacero globálnych neočakávaných kríz a udalostí. Aj podnikanie ako ho poznáme sa zásadne mení. To všetko vytvára veľké tlaky na manažmenty podnikov. Výstižne to zhrnul Gerd Lenhard z Futures Agency v tvrdení, že nasledujúcich 10 rokov prinesie viac zmien ako predchádzajúcich 100 rokov.

Skúsenosti zo sveta, u tých pokrokovejších podnikov aj zo Slovenska, ukazujú, že digitalizácia a robotizácia je nezameniteľnou cestou do budúcnosti, cestou perspektívy a vyššej odolnosti voči premenlivosti sveta. Otázkou je, ako to dnes podniky a ich manažmenty vnímajú?

„Aká je vaša digitálna stratégia? Táto jednoduchá otázka často uvrhne generálnych riaditeľov tradičných spoločností do paniky. Veria, že digitálne technológie a obchodné modely predstavujú existenčnú hrozbu pre ich spôsob podnikania – a samozrejme, nemajú pravdu,“
napísali vo svojom článku Rita McGrath and Ryan McManus, v HBR v máji 2020.

V slovenských podnikoch nie je digitalizácia témou

Industry4UM spolu s Treximou počas jesene 2021 zmonitorovali v pravidelnom prieskume stav digitalizácie v slovenskom priemysle. Výsledok nás doslova šokoval. Na otázku „Váš názor na význam aplikácie Industry 4.0 pre potreby vašej spoločnosti“ odpovedalo 62% zo zúčastnených členov vrcholového vedenia, že digitalizáciu nepovažujú za dôležitú pre budúcnosť ich podnikov, alebo na to nemajú názor. Vnímame to tak, že približne dve tretiny podnikov digitalizácia momentálne nie je témou. Kým v roku 2020 považovalo 74% zo všetkých respondentov (vrátane členov vrcholového vedenia) digitalizáciu za veľmi dôležitú, tak v roku 2021 to bolo len 46%.

Pre porovnanie, diametrálne odlišné výsledky vychádzajú z prieskumu, ktorý robil Harvard Business Review Analytic Services medzi 522 top manažérmi z rôznych oblastí biznisu z celého sveta vo februári 2021, v ktorom 95 % opýtaných globálnych manažérov tvrdí, že dôležitosť digitálnej transformácie v ich odvetví za posledných 12 mesiacov vzrástla. Po prečítaní týchto riadkov asi každému manažérovi napadne mnoho otázok. Tými najdôležitejšími sú: ”Je digitalizácia pre podniky skutočne tak dôležitá? Čo reálne prináša tým, ktorí sa do nej pustili?”

Skúšky správnosti potvrdzujú prínosy

Spoločnosť Boston Consulting Group zverejnila začiatkom decembra 2021 svoj prieskum zameraný na úspešnosť digitalizácie v 850 spoločnostiach na celom svete. Z nich len 13% výraznejšie nenaplnilo ciele a očakávané prínosy (vlani ich bolo 26%), 52% úplne nenaplnilo svoje ciele, ale dosiahli viaceré prínosy (vlani to bolo 44%)  a 35% firiem dosiahlo alebo prekročilo svoje ciele a prínosy (vlani to bolo 30% firiem). Rozhodujúce sú však dopady na hospodárenie firiem. O 21% narástla ziskovosť podnikov, ktoré naplnili svoje digitálne ciele. Dokonca sa to oplatilo aj podnikom, ktoré zďaleka nenaplnili svoje očakávania. Aj u nich v priemere narástla ziskovosť o 10%. Je to jasný dôkaz o tom, že digitalizácia je dôležitým riešením pre budúcnosť každého podniku.

Kým vo svete top manažmenty digitalizáciu akcelerujú, tak na Slovensku zažívame útlm záujmu o túto problematiku. Je pravdou, že nemôžeme úplne porovnávať globálne firmy s podnikmi pôsobiacimi na Slovensku, ale trendy by mali mať aspoň podobnú orientáciu. My sme sa však pustili opačným smerom. Skúsme sa zamyslieť, čo je dôvodom tohto stavu? Koronakríza a jej následky postihli všetky krajiny sveta, energetická kríza, či subdodávateľská kríza majú podobné dopady na náš priemysel, ako kdekoľvek inde. Na to sa nemôžeme vyhovárať. Príčinu musíme hľadať pohľadom do svojich radov.

V klastri Industry4UM sme zadefinovali 6 základných pravidiel digitalizácie. Tým prvým je, že „Digitálna transformácia je existenčná nutnosť pre každý podnik”. Z tohto pravidla neexistuje výnimka. Digitalizácia v spojení s automatizáciou je jedinou udržateľnou cestou rozvoja podnikov do budúcnosti.

Zabojovať musia manažmenty

Nositeľmi akéhokoľvek rozvoja podniku musia byť top manažéri. Vedia však ako na digitalizáciu? Z našich skúseností má väčšina z nich v tejto oblasti rezervy. Chýbajú im kvalitné informácie. Bojujú s nejasnosťou obsahu, neznalosťou súvislostí, postupov, s množstvom nových pojmov, bez jasnejšieho vysvetlenia, resp. s účelovým vysvetlením zo strany dodávateľov technológií. Chýbajú im odborníci v ich podnikoch. Je nedostatok špecialistov s dobrými vedomosťami a zručnosťami zo strany dodávateľov.

Môžu sa oprieť o nejaké autority? Napríklad o štát? Kým takmer vo všetkých krajinách Európy sú úspešne realizované štátom podporované digitalizačné platformy, na Slovensku nič také nefunguje. Vo svete je bežné, že si štáty uvedomujú význam digitalizácie a zároveň aj nebezpečenstvo, ktoré hrozí, ak podniky na ňu nezareagujú dostatočne a včas, a robia maximum pre rozvoj svojho priemyslu. Majú množstvo rozvojových a vzdelávacích programov, finančnú podporu formou grantov. Na Slovensku vnímame len minimum podpory zo strany štátu.

Vyžaduje si to systémovú zmenu

Zmena je viac ako potrebná a vyžaduje si systémový prístup. Na úrovni podnikov i štátu. Podniky nemôžu stáť na mieste a čakať, kým im niekto prinesie riešenia na tácke. Je nutné, aby sa do toho pustili samé. Nie je potrebné začať vytváraním robustnej stratégie, ani veľkými investíciami. Oveľa dôležitejšie je pustiť sa do menších riešení, najmä takých, ktoré sú zamerané na zlepšenie výsledkov podniku. Krokmi, ktoré nie sú nákladovo náročné, neznamenajú veľké zásahy do života podniku. Najlepšie sú také, ktoré rýchlo prinesú benefity a pomôžu manažmentu postupne sa zorientovať v problematike digitalizácie. Takto vedený postup umožní manažmentu vybudovať si know-how, ktoré dokážu uplatniť pri vytvorení konceptu systémovo postaveného dlhodobého rozvoja podniku. Je to cesta, ktorá bude trvať roky.

Preto začnite čo najskôr, je to naozaj dôležité. Svet okolo nás akceleruje.