Skip to main content

SAHARRA – kolaboratívny robotický systém pre permanentné odstránenia ochlpenia v estetickej medicíne a dermatológií

Autor: 23. februára 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a MUDr. Františka Okála.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Národné centrum robotiky je partnerom projekt SAHARRA (Semi Autonomous HAir Removal Robot Assistant). Projekt vznikol na základe požiadavky z lekárskeho prostredia pre implementáciu robotických systémov do epilačných prístrojov používaných v estetickej medicíne a dermatológií. Cieľom bolo uľahčiť operátorovi laserových zariadení pre odstránenie ochlpenia únavnú a monotónnu prácu pri navádzaní laserovej hlavy nad telom pacienta.

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup:
Realizačný tím na čele s MUDr. Františkom Okálom sa prihlásil do súťaže KUKA Innovation Awards, v rámci ktorého získal potrebné vybavenie – robot KUKA LBR MED spolu s 3D vizuálnym systémom. Boli navrhnuté dva koncepty pracoviska. Prvý mal operátorovi pomáhať pri manuálnom navádzaní laserovej hlavy a pôsobiť akoby dodatočná ruka. Druhý koncept bol už plne automatizovaný, kde sa robot navádzal nad telom pacienta na základe údajov zosnímaných 3D vizuálnym systémom.

Technológie:
KUKA LBR MED, 3D vizuálny systém, inteligentné algoritmy riadenia.

Čo firma dosiahla?

Merateľné výsledky:
Bol vytvorený koncept použitia silovo poddajného robota certifikovaného pre medicínske prostredie, ktorý je možné použiť pri laserovej epilácii v režime manuálny alebo semi-autonómny.

MUDr. František Okál

Kontakty:
Saharra
www.stuba.sk

Spolu s tímom prof. Duchoňa sme zostavili tím Saharra a náš projekt sme prihlásili do súťaže KUKA Innovation Award. Náš nápad sme dostali až do finále a úspešne sme odprezentovali projekt na výstave Medica 2020. Našou snahu bolo vytvoriť prototyp robotického kolaboratívneho pracoviska pre laserovú epiláciu. Do budúcna plánujeme spoluprácu s výrobcom laserových zariadení pri uvedení nášho produktu na trh.