Skip to main content

Slovenské digitálne inovačné centrá otvárajú svoje dvere

Autor: 2. novembra 202226 októbra, 2023Predchádzajúce Industry4UM

ONLINE

Dátum: 2. novembra 2022
Čas: 10:00 – 12:30 hod.
Forma: bezplatné ONLINE stretnutie

Diskusné fórum bolo vysielané zo štúdia v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave za účasti diskutujúcich hostí a moderátora.

 

Slovenské digitálne inovačné centrá začínajú ponúkať svoje služby

Európska komisia v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie voči ostatným krajinám pripravila program Digitálna Európa, ktorého súčasťou je vytváranie siete centier digitálnych inovácií (EDIH – European Digital Innovation Hubs) vo všetkých členských krajinách EÚ. Ich poslaním je podporovať rozvoj digitalizácie v malých a stredných podnikoch a verejných inštitúciách. Päť digitálnych centier začína ponúkať svoje služby aj na Slovensku. Aké centrá a s akým profilom vznikajú? Aké služby budú ponúkať? Za akých podmienok?  Čo od nich môžu organizácie očakávať? Čo EDIH prinesú na Slovensko?

Odpovede na tieto a mnohé iné otázky sme hľadali v diskusii so zástupcami jednotlivých digitálnych inovačných centier a zástupcom hlavného koordinátora programu Digitálna Európa pre Slovensko.


Hovorili sme o:

 • koncepte EDIH v európskych a slovenských kontextoch
 • jednotlivých digitálnych centrách a ponuke ich služieb
 • možnostiach a formách spolupráce s EDIH
 • zásadných témach rozvoja podnikov a priemyslu za podpory EDIH
 • možnostiach vzájomnej spolupráce medzi EDIH pre potreby podnikov

 

Diskutovali s nami:

 • Lucia Martišková – vedúca oddelenia implementácie digitálnych projektov, MIRRI SR
 • Michal Kompan – HOPERO
 • Artur Bobovnický – EXPANDI 4.0
 • František Jakab – EDIH CASSOVIUM
 • Ján Frankovský – Centrum inovatívneho zdravotníctva
 • Emil Fitoš – Slovenské centrum digitálnych inovácií
 • Martin Morháč – Industry4UM


Moderátor diskusie:  
Ján Mečiar


Stretnutie bolo určené:

zástupcom podnikov a spoločností z rôznych oblastí, verejným inštitúciám, všetkým, ktorí hľadajú pre svoje organizácie podporu v digitálnej transformácii.

 

Ďakujeme  za Vašu účasť!

 

Odpovede na nezodpovedané otázky z online diskusného fóra

Tlačová správa

Záznam z podujatia