Skip to main content

Prednášky z praxe pre študentov STU: Zber výrobných dát, analýza a optimalizácia procesov

Autor: 30. novembra 202217 januára, 2023Aktuálne

Našu spoluprácu s FEI STU rozvíjame už niekoľko rokov. Vždy radi prichádzame na stretnutia so študentami. Diskutujeme o reálnych situáciách a riešeniach, ktoré sú súčasťou dennej praxe priemyselných podnikov. V cykle stretnutí Prednášky z praxe sme v novembri  prišli medzi študentov FEI STU s témou: Optimalizácia vo výrobe a logistike na základe zozbieraných dát z procesov.

Industry4UM v rámci projektu SHARE 4.0 pripravilo prednášku spojenú s prezentáciou príkladov z praxe k téme zberu a využívania dát vo výrobných a riadiacich procesoch priemyselných podnikov. Jedna z aktuálne kľúčových tém podnikov študentov zaujala natoľko, že už počas prednášky živo diskutovali.

Študenti sa pri našich stretnutiach pýtajú na technické ale aj netechnické aspekty výrobného sveta. Vďaka rôznym formátom spolupráce pomáhame pripravovať budúcich inžinierov, ktorí budú napĺňať očakávania a potreby praxe,“ hodnotí doterajšiu spoluprácu Alena Jurigová, projektová manažérka Industry4UM. „Sme presvedčení, že interaktívne prezentácie,  prenos praktických skúseností a reálnych informácií z praxe, významne podporujú a obohacujú vzdelávací proces,“ dodáva.