Skip to main content

Vývoj kráčajúceho robota Artaban

Autor: 2. februára 20229 februára, 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti Panza Robotics.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Panza Robotics je high-tech inovačná spoločnosť zameraná na výskum a výrobu pokročilých robotov. Spoločnosť v súčasnosti vyvíja štvornohého kráčajúceho robota Artaban, využiteľného v priemysle na rôznorodé inšpekčné úlohy. Jeho úlohou bude pomôcť človeku v nebezpečných alebo rutinných činnostiach. Vďaka unikátnej konštrukcii sa Artaban dokáže pohybovať aj na nerovnom a nespevnenom teréne. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Ústavom robotiky a kybernetiky spoločne riešia vývoj celého systému vrátane všetkých jeho podsystémov – pohybový, senzorický, riadiaci.

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup:  V tomto unikátnom zariadení, sa aktuálne rozvíjajú predovšetkým mechanické princípy samotného pohybu a jeho riadenia.

Technológie: 3D tlač, spracovanie obrazu, umelá inteligencia, kráčajúci robotický systém.

Čo firma dosiahla?

Celkový koncept návrhu robota Artaban a vývoj jeho riadiacich modulov, „proof of concept“- otestovanie nôh robota, ako jeho najzložitejšieho mechanického celku priamo v prostredí laboratória. Aktuálne sa pripravuje kompletný hardvérový prototyp robota.

Ing. Radoslav Balajka
Riaditeľ spoločnosti

„Naším dlhodobým cieľom je spolupráca s technickou univerzitou, najmä jej Fakultou elektrotechniky a informatiky a Strojníckou fakultou a zároveň s Národným centrom robotiky. Spolupráca sa vyvíja veľmi pozitívne a tešíme sa na ešte viac spoločných interakcií, neovplyvnených protipandemickými opatreniami.“