Skip to main content

Laboratórium priemyselnej automatizácie

Autor: 4. februára 20229 februára, 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti Schneider Electric Slovensko.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Spoločnosť Schneider Electric Slovensko poskytuje energetické a automatizačné digitálne riešenia na dosiahnutie efektivity a trvalej udržateľnosti. Spoločnosť mala záujem vybudovať školiace stredisko zamerané na priemyselnú automatizáciu. Na základe dlhoročnej spolupráce so Slovenskou technickou univerzitou, Fakultou elektrotechniky a informatiky spoločne vytvorili laboratórium priemyselnej automatizácie.

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup: Laboratórium vzniklo na pôde Ústavu robotiky a kybernetiky. Spoločnosť Schneider Electric Slovensko poskytla potrebné zariadenie na prevádzku laboratória a zrekonštruovanie jeho priestorov zabezpečila fakulta na ktorej ústav pôsobí.

Technológie: Výbava laboratória pozostáva z počítačov, softvérov s licenciami pre riadiace systémy a softvér tvorby vizualizácie, riadiacich systémov Modicon, frekvenčných meničov Altivar, HMI operátorských panelov, decentrálnych periférií a pod. Dôležitým prvkom je Virtuálna Factory IO výrobná hala. V tomto 3D virtuálnom priestore sa vyskladajú výrobné linky z pestrej knižnice objektov. Dohľad nad linkou je možné sledovať 3 rôznymi typmi kamerových pohľadov. Riadenie zabezpečujú reálne riadiace systémy.

Čo firma dosiahla?

Spoločnosť má k dispozícii školiace stredisko, ktoré sa môže využívať na komerčné školiace účely ako aj v pedagogike. Študenti fakulty majú možnosť v laboratóriu modelovať virtuálne 3D vizualizácie komplexných výrobných systémov pre priemysel, ktoré budú môcť testovať na reálnom riadiacom systéme a dlhodobo sú v kontakte s externými konzultantmi.

Ing. Marián Pavlík
Produktovo aplikačný inžinier PLC a HMI

 „Vyštudovať technickú školu je jedna vec. Ostať pracovať v obore druhá. Prístup riadenia virtuálnej fabriky pomáha priblížiť reálne požiadavky zamestnávateľov a výučby. Čím bližšie k praxi dokáže presunúť výučbu, tým viac absolventov objaví krásu mať celú výrobnú linku riadenú jeho kódom namiesto stereotypnej tvorby databázových dopytov v IT sektore.“