Skip to main content

IZVAR – robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby

Autor: 7. februára 202223 februára, 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti VÚEZ, a.s.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Spoločnosť VÚEZ, a.s. realizuje výskumný projekt IZVAR – robotické pracovisko pre inteligentné zváranie v maloobjemovej výrobe. Celý projekt je riešený v koordinácii spoločnosti so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Ústavom robotiky a kybernetiky, čím vznikli unikátne riešenia, na ktorých sa podieľali zamestnanci spoločnosti VÚEZ, a.s. ako aj zamestnanci a študenti ústavu. 

Projekt sa zameriava na vytvorenie komplexného prototypu pracoviska, jeho doplnenie o robotickú diagnostiku, označovanie výrobkov pre malosériovú výrobu a vytvorenie prototypu riadenia dvoch proti sebe pôsobiacich robotov s riadením sily.  

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup:  V rámci projektu univerzita riešila modelovanie celého pracoviska, inteligentné riadenie robotov, silovo-momentové riadenie dvojice robotov, rozpoznávanie dielcov v zásobníkoch, hyperspektrálne snímanie kvality zvaru a automatizovanú UZ diagnostiku pomocou sondy.

Technológie: priemyselné roboty, simulačné nástroje, FT snímače, 3D skenery, laserové líniové skenery, hyperspektrálna kamera, UZ sondy pre diagnostiku kvality zvaru, umelá inteligencia na multimodálne ohodnotenie kvality zvaru.

Čo firma dosiahla?

Spoločnosť VÚEZ, a.s. má  vyvinuté robotizované pracovisko schopné zvárať maloobjemovú vysoko variabilnú výrobu na základe vstupov z databázy. Roboty sú schopné rozpoznať jednotlivé dielce v zásobníkoch, adaptívne ich uchopiť a podať ich zváraciemu robotu a vytvoriť zvarence. Celý koncept pracoviska spočíva aj v automatizovanej diagnostike kvality zvaru pomocou viacerých technológií. Vytvorený bol aj modul na automatizované označovanie výrobkov pomocou gravírovačky umiestnenej na robotickom ramene.

Ing. Zuzana Kovaríková
Garant výskumno-vývojových projektov

 „Spolupráca firmy VÚEZ, a.s. s pracoviskom ÚRK nám umožnila podieľať sa na vzniku inovácií s vysokou pridanou hodnotou. Vážime si, že výskumníci z FEI STU sa aktívne zapojili do výskumno-vývojových činností potrebných pre vznik prototypov IZVAR, IDIAG a FTWELD. Implementácia vzniknutých inovácií umožňuje zefektívnenie výrobných procesov s využitím robotických systémov a inteligentných senzorov rôzneho druhu. Pozitívne hodnotíme, že spolupráca medzi partnermi projektu IZVAR bola realizovaná pružne, v priateľskej atmosfére, a to aj v digitálnom priestore v čase obmedzení súvisiacich s Covid-19.“