Skip to main content

Rotačné aktuátory DriveBOT

Autor: 7. februára 20229 februára, 2022Pre PRAX

Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosti Spinbotics.

Aký problém potrebovala firma vyriešiť?

Spoločnosť Spinbotics sa zameriava na výskum a vývoj inovatívnych a smart robotických prvkov a štruktúr pre výrobné aj nevýrobné procesy. V spolupráci s Národným centrom robotiky STU sa venovali trom oblastiam.

  1. Experimentálnemu overovaniu prevádzkových vlastností rotačného pohonu DriveBOT
  2. Softvérovej podpore pri vytváraní GUI pre ovládanie rotačných pohonov DriveBOT
  3. Programovaniu a simulácii robotických zariadení zostavených zo stavebnice SpinBOT Kit

Ako ste problém/zadanie riešili?

Postup:
Na vzorke dodanej spoločnosťou Spinbotics prebehlo priame laboratórne experimentálne overovanie určených prevádzkových vlastnosti rotačného pohonu DriveBOT. Prostredníctvom operačného systému ROS – Robot Operating System a záverečných prác I. a II. stupňa univerzitného vzdelávania bola realizovaná softvérová podpora pre vytváranie robotických aplikácií a GUI.

Technológie:
Rotačné aktuátory DriveBOT, ROS – Robot Operating System.

Čo firma dosiahla?

  1. Závislosti interakcií a súvislostí technických parametrov pohonov DriveBOT a ich prevádzkových vlastností, manuály pre aplikačne nasadzovanie pohonov.
  2. GUI a SW pre programovanie a simuláciu robotických zariadení zostavených zo stavebnice SpinBOT Kit

Ing. Peter Tkáč
Konateľ

Spolupráca s NCR pomáha našej firme v riešení náročných tém vývoja robotickej techniky. Odbornosť a sústredená kapacita NCR doplňujú odborný potenciál našej spoločnosti, ako z pohľadu nárazovej potreby odborných kapacít, tak z pohľadu šírky potrebnej odbornosti v oblasti mechatroniky, umelej inteligencie a riadenia robotických systémov.

Spoluprácu plánujeme v budúcnosti ďalej rozširovať aj v oblasti spoločných výskumných a vývojových projektov.“