Skip to main content

Spoločnosť Secop s.r.o. ukončila implementáciu digitálneho dvojčaťa na montážnej linke chladiacich kompresorov. Zámerom implementácie jednej z kľúčových technológií megatrendu Industry 4.0 – digitálneho dvojčaťa, bola pomoc pri identifikácii vzniku problémov, ktoré  znižujú produktivitu výrobnej linky. Je to jedno z mála zatiaľ zrealizovaných riešení  implementácie digitálneho dvojčaťa v slovenskom strojárskom prostredí. Riešenie naplnilo úlohu vyhodnocovať výrobný proces na linke a odhaľovať zdroje spôsobujúce pokles produktivity.

Na začiatku úspešného riešenia stál slovenský závod koncernu Secop pred výzvou minimalizovať straty z prestojov a znižovať náklady na montážnej linke. „Doteraz, ak sme chceli zlepšiť nejaký proces, museli sme dáta odsledovať a zozbierať manuálne. K tomu sme museli vyčleniť ľudí, ktorí boli do procesu zapojení 24 hodín denne,“ hovorí Radoslav Ondrejmiška, výrobný riaditeľ Secop s.r.o. Slovakia. Preto sa rozhodli, že automatizáciu zberu dát a optimalizáciu chodu montážnej linky budú realizovať prostredníctvom digitálneho dvojčaťa, ktoré im dáva jedinečnú možnosť sledovať a vyhodnocovať procesy 24 hodín denne. „Rovnako umožní vrátiť procesy v digitálnej podobe v čase, a tak dosledovať potrebné, či umožňuje nasimulovať výrobu dopredu,“ dodáva Radoslav Ondrejmiška.


Od matky dostali zelenú

Pred samotným návrhom implementácie preberal zlatomoravský Secop svoje zámery so sesterskou spoločnosťou koncernu v Rakúsku, ktorá je benchmarkom pre výrobu kompresorov v celom koncerne. Tá zámery slovenskej dcéry podporila.  „Naše plány dostali od rakúskeho Secopu absolútnu podporu. Náš kolega, generálny riaditeľ rakúskej spoločnosti, kde digitálne dvojča už implementovali a majú s ním skúsenosti, nám pomohol presadiť naše myšlienky vo vedení koncernu,“ uvádza Radoslav Ondrejmiška. V tejto fáze bol už manuálny zber dát a jeho vyhodnocovanie pre ďalší rozvoj výroby neúnosný. „Vyhodnotenie tak veľkého počtu dát, v tak veľkých a komplexných súvislostiach a v rámci možností človeka, bolo prakticky nemožné. Preto sme sa rozhodli pre automatický zber a vyhodnocovanie dát v reálnom čase, pre digitálne dvojča,“  hovorí Radoslav Ondrejmiška. Cieľom optimalizačného projektu bolo na základe identifikácie príčin blokovaní výrobnej linky a ich postupnou elimináciou zvýšiť produkciu o 15%.

 

Digitálne dvojča je reťazec opatrení

Riešenie digitálneho dvojčaťa pre Secop vytvorili spoločnosti SOVA Digital a SIDAT Digital v softvérovom prostredí Plant Simulation spoločnosti Siemens. Projekt digitálneho dvojčaťa je komplexný a obsahuje celý reťazec opatrení. Jeho súčasťou je senzorika, zber dát, PLC riadiace jednotky, súčasne digitalizácia dát z výroby, samotné postavenie digitálneho dvojčaťa a následné generovanie inteligentných výstupov, ktoré spadajú do stratégie Industry 4.0 pre algoritmickú identifikáciu problémových miest vo výrobe. „Celkový počet opatrení, ktoré sme pri riešení realizovali, predstavoval rádovo 60 operácií. Od manuálnych, cez poloautomatické a automatické operácie. Ako vstupné dáta nám poslúžil pohyb paliet a stavy strojov,“ upresňuje Robin Mitana, riaditeľ spoločnosti SIDAT Digital.

 

Ako výstupy boli použité štandardné reporty, ale aj vizualizácia, ktorá algoritmicky vyhodnocuje dáta v reálnom čase a prináša ich v grafickom spracovaní. Takto sú využiteľné pre potreby rôznych profesií ako je majster, vedúci výroby, kvalitár a podobne. „Výstupy nám pomôžu odhaliť, kde strata vznikla. Ukážu nám v grafe pareto, ktoré stanice proces blokovali, alebo boli príčinou, že sme vyrobili menej kusov,“ informuje Radoslav Ondrejmiška. Secop implementovaním digitálneho dvojčaťa zozbierané dáta premenil na informácie, ktoré sú zmysluplné a  štandardizované. Výsledkom je, že spoločnosť má vytvorený potenciál, kam najlepšie investovať svoje peniaze tak, aby výrobná linka bola efektívnejšia. A súčasne aj rozhodnutie pokračovať v digitalizácii a implementácii digitálneho dvojčaťa aj na ostatných linkách.

SECOP

Svetový hráč na trhu výroby kompresorov SECOP (v minulosti Danfoss Compressors) na Slovensku vyrába kompresory pre priemyselné, domáce chladenie a automotive prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Secop s.r.o. Slovakia v závode v Zlatých Moravciach.  SECOP patrí medzi najúspešnejšie firmy a jedného z najsilnejších hráčov na trhu výroby kompresorov v Európe.  Na Slovensku vyrába komponenty pre kompresory od roku 2001 a samotné kompresory od roku 2004. Podľa zverejnených údajov pracuje vo firme takmer 1 200 ľudí, a tržby podniku za rok 2017 prevýšili 200 mil. eur.

Radi by sme sa so súhlasom spoločnosti SECOP s vami podelili o podrobnejšie informácie o projekte a priblížili vám odporúčania ako postupovať pri praktickom nasadení podobnej technológie do firiem tak, aby bola implementácia úspešná, a aby projekt začal prinášať očakávané výsledky. Súčasťou informácií v PDF formáte sú i niektoré výstupy vo forme reportov, resp. inteligentných vizualizácií z výrobného procesu.