Skip to main content

Bezvýkresová dokumentácia v prototypovej výrobe je nielen v slovenských ale aj v európskych podmienkach zatiaľ ojedinelá. MATADOR Automation v Dubnici nad Váhom však toto riešenie do svojich procesov už aplikoval. Pohľad na modernú digitálnu montážnu linku nás pri návšteve závodu prekvapil. Montážnici s tabletmi, veľké plazmové obrazovky, 3D prezentácia produktov, prevádzka bez papierov, výkresov… Prácu v modernej montážnej prevádzke nám predstavil Maroš Mudrák, riaditeľ divízie Factory Automation. Podrobne nám priblížil zámery a výsledky riešenia.

Čo bolo prvotným impulzom k implementovaní bezvýkresovej montáže?

Spoločnosť MATADOR Automation, člen skupiny MATADOR Group, sa zameriava na prototypovú výrobu. Denne stojíme pred výzvami čo najrýchlejšie vyrábať automatizované linky pre našich zákazníkov a čo najrýchlejšie im dodať výsledný produkt. Prostredie je veľmi konkurenčné a odlíšiť nás voči konkurencii môže práve efektivita a flexibilita. Chceme si naďalej udržať status priekopníkmi v automatizácii v našom odvetví, zavádzať zmeny, inovácie. Pri bezvýkresovej dokumentácii bol cieľ jasný, odstrániť všetky nepotrebné procesy, napríklad tlač výkresov, pretože tam vznikajú problémy s odovzdaním dokumentácie pre výrobných pracovníkov, skladové komplikácie či enviromentálna záťaž. To sa nám podarilo odstrániť zavedením bezvýkresovej montáže. A nezostali sme len pri nej, myšlienku digitalizácie naďalej rozvíjame a snažíme sa ju pretaviť aj do ďalších cieľov v duchu Industry 4.0 a doviesť ju do úplnej digitalizácie podniku.

Ako a s akou podporou ste začali projekt rozbiehať?

Zásadným faktorom bolo, že sme mali a máme obrovskú podporu majiteľov spoločnosti. Dostali sme zelenú, aby sme vytvorili „paperless“ prototypovú výrobu, ktorá zatiaľ ani v regióne Európy nie je na takejto vysokej úrovni. Aby sme mohli tento ambiciózny projekt rozbehnúť, začali sme hľadať partnera, s ktorým by sme zámeru dali reálne kontúry. Naším kandidátom bola spoločnosť SOVA Digital, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme pri simulačných projektoch, virtual commissioningu, či digitálnom dvojčati. Spolu sme sa pustili do implementácie produktu Teamcenter, a začali sme pripravovať architektúru projektu tak, aby sme vytvorili možnosti ďalšieho rastu, čiže aby to nezostalo len pri bezvýkresovej montáži, ale mohli sme ďalej expandovať a pracovať aj s inými procesmi.

Dostali sme zelenú, aby sme vytvorili paperless prototypovú výrobu, ktorá zatiaľ ani v regióne Európy nie je na takejto vysokej úrovni.

Ako ovplyvnila bezvýkresová dokumentácia predvýrobnú fázu a ako iné oblasti podniku?

Bezvýkresová montáž je o zmene celého procesu, od návrhu až po koniec príbehu jednotlivého dielu, preto vyvolala zmeny v celom rozsahu spoločnosti. Podchytili sme celý systém, ale aj jednotlivý prototypový diel od konceptu až po zákazníka. Začali sme riadiť prototypové diely a dokumentáciu, čiže vieme o každom diele, kedy a kým bol navrhnutý, kedy sa nakúpil, kto ho vyrábal, kedy prišiel k nám na sklad, kedy sa zamontoval, kedy išiel k zákazníkovi a ako dlho sa na ňom vyrába… Keď sa pozriete na hociktorý diel u nás na montáži, má vygravírované unikátne číslo, podľa ktorého môžete daný diel nájsť, na ktorej linke sa nachádza, u ktorého zákazníka, dokonca, aj ktorý vodič diel ku zákazníkovi odniesol. Vieme o ňom jednoducho získať všetky informácie, samozrejmosťou sú všetky aj ekonomické parametre. Bezvýkresová montáž sa stala súčasťou našej digitálnej transformácie na PLM architektúru.

Aké benefity prinieslo odstránenie výkresov priamo na oddelení montáže?

Dokumentáciu sme začali odbúravať „za pochodu“, všetky dáta sme pretlačili do Teamcentra. Tie sme už vedeli vizualizovať a začali sme s nimi pracovať v predvýrobnej fáze. Vo finálnom kroku systém prešiel jednoduchým, ale pre nás veľmi dôležitým testom. Vytipovali sme si montážnika, ktorý dovtedy nemal žiadnu skúsenosť s prácou s počítačom. Vyškolili sme ho a dali mu počítač s Teamcentrom. Vytiahol si zo systému to, čo potrebuje pri skladaní vybranej zostavy, a začal skladať podľa 3D. Samozrejme, že ten nábeh bol dlhší, pokiaľ získal zručnosť v samotnom otáčaní a tvorbe rezov, prípadne postupnom vizualizovaní dielov. Keď sme ukončili prvý proof of concept a začali sa pripravovať na ďalšie validácie, tak medzičasom mal daný prvotne IT neznalý montážnik poskladať zložitý prípravok, tak za mnou prišiel s tým, aby sme mu to dali zas do tej „búdky“, pretože chcel vidieť reálny obraz prípravku, tvoriť rezy, rôzne pohľady, a chcel to skladať z 3D. Toto bolo potvrdením, že riešenie má zmysel. Dnes bez výkresu montujeme až 98 percent všetkých našich výrobkov. Zvyšné 2 percentá sú kusovníky, pomocné geometrie, ktoré postupne odstraňujeme.

Dnes bez výkresu montujeme až 98 percent všetkých našich výrobkov.

Čo vám riešenie prinieslo pri komplexnom pohľade na podnik?

Jednoznačne zvýšilo efektivitu montáže, znížilo chybovosť a plytvanie. K tomu prinieslo čistotu, bezpapierové procesy, nenájdete u nás výkresy, nenájdete u nás človeka, ktorý by nevedel, čo má montovať, prepájame oddelenia a systémy dokopy. Zabezpečili sme, aby každému montážnikovi priamo zo skladu prišli diely, s ktorými má pracovať. Čo sa týka efektivity, uvediem príklad. Pre nášho zákazníka sme vyvinuli špeciálny gravitačný dopravník. Jeho montáž bola veľmi zložitá a odhadovaný čas montáže bol 6 dní. Naskytla sa výborná možnosť otestovať efektivitu montáže bez výkresov. Jednému tímu sme dali papierovú dokumentáciu, druhému prístup k 3D pohľadu z Teamcentra. Tímu, ktorý montoval z papiera, sa to podarilo zložiť za 5 dni, tímu bez výkresov za 3 dni. Pri náročných konštrukciách už bolo vidieť efektivitu skutočne výrazne.

Riešenie ovplyvnilo nielen samotný výkon, ale aj podmienky pre prácu, ako zasiahla montáž bez výkresov túto oblasť?

Významnými veličinami, ktoré so zmenou súvisia sú aj pohodlie, pracovný komfort a bezpečnosť pracovníkov. Napríklad, do zavedenia bezvýkresovej dokumentácie sa pri zložitých komponentoch musel prizývať k montážnikom konštruktér. Stálo ho to veľa času, nemohol sa venovať svojej konštrukčnej práci. Jeho výjazdy sa teraz obmedzili na minimum. Sprístupnením všetkých dát sa odbúral problém doťahovaní, kto komu dal, či nedal správne výkresy…  Montážnik si vie daný diel jednoducho otočiť ako potrebuje, dokáže si spraviť rezy, a vidí, čo sa nachádza vo vnútri. A v neposlednom rade treba dodať, že bezvýkresová dokumentácia nám zefektívnila nielen prácu konštruktéra, montážnika, ale aj manažmentu. Už nemusíme riešiť, či tam dodali tie výkresy, v akej kvalite a so všetkými zmenami.

Bezvýkresová dokumentácia nám zefektívnila nielen prácu konštruktéra, montážnika, ale aj manažmentu.

 Ako reagujú na zmeny zákazníci?

Naši zákazníci už cítia a vidia ako dokážeme efektívne pracovať. Vieme im ukázať online dáta, s ktorými pracujeme, ako s nimi pracujeme. Máme desiatky klientov po svete v Rusku, Čechách, Nemecku, na Slovensku, a naši ľudia sa pripájajú len cez naše zabezpečené linky. Dokážeme sa z akéhokoľvek miesta bezpečne pripojiť na naše servery, a dáta im vizualizovať. Architektúru systému sme navrhli tak, že na počítačoch nebežia žiadne grafické výpočty a neprenášame žiadne dáta, iba obraz. 3D výpočty sú veľmi náročné, a z hľadiska infraštruktúry pre nás nemá význam kupovať montážnikom alebo projektovým manažérom počítače, ktoré zvládnu vizualizovať povedzme linku s 200 robotmi, ten grafický výkon by bol obrovský, a my sme ten výkon bezpečne dedikovali ku nám na server.

Čo by ste v súvislosti s aplikáciou bezvýkresovej dokumentácie odporúčali firmám, ktoré majú podobný charakter výroby?

Dnes všetci alokujú automatizáciu a digitalizáciu výroby predovšetkým v sériových podmienkach. Tam sa robí oveľa ľahšie a na obrovskom množstve kusov sa dá návratnosť veľmi ľahko vypočítať. My sme návratnosť rátali na prototypovú výrobu, čo je veľmi náročné, no v konečnom rozhodnutí to je o manažmente a jeho podpore od majiteľov, ktorá našťastie u nás je veľká. Keď sme si spoločne vyhodnotili plusy a mínusy, vyšlo nám jednoznačné rozhodnutie, že sa určite musíme uberať týmto prelomovým a vysoko inovatívnym smerom. Je to trend, vďaka ktorému môžeme fungovať efektívnejšie a lepšie.  A určite ho odporúčame z dôvodu, aby sa pracovníci dostali k reálnym dátam, aktuálnym dátam, presným dátam, to je smerovanie pre prototypovú výrobu ako je výroba automatizačných liniek, či jednoúčelových strojov.