Priemyselné Podniky nie sú na kybernetické útoky Pripravené. Ani technicky, ani organizačne

Autor: 18. mája 2020 Aktuálne