Skip to main content

Industry4UM získalo bronzový certifikát excelentnosti

Autor: 19. februára 202025 augusta, 2021Tlačové správy

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM získalo Bronzový certifikát excelentnosti klastra, ktorý udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Certifikát otvára držiteľom možnosti zapájať sa do zaujímavých domácich i medzinárodných projektov a spoluprác, získavať prístup k špecializovaným dátam a kontaktom v oblasti ich pôsobenia, a zvyšuje ich bonitu na trhu. Platnosť certifikátu je obmedzená na dva roky, následne je možné požiadať o re-certifikáciu. V procese certifikácie Industry4UM sprevádzala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

 

Industry4UM sa získaním certifikátu zaradilo do prestížnej európskej databázy klastrov.Sme radi, že sa nám podarilo splniť náročné kritériá certifikácie. S príležitosťami, ktoré nám otvára, plánujeme zintenzívniť transfer užitočných informácií a know-how v otázkach digitálnej transformácie do priemyselných podnikov, a vytvárať podmienky pre výmenu skúseností medzi nimi. Pre spoločné ciele chceme získavať ďalšie firmy a odborníkov, a rozbehnúť plánované projekty v akademickom prostredí a so štátnou sférou,“ informuje o plánoch klastra Martin Morháč, predseda Združenia inteligentného priemyslu Industry4UM (Industry4UM), ktoré prostredníctvom rôznych aktivít informuje, edukuje a moderuje diskusiu na tému Industry 4.0 a digitálnej transformácie slovenského priemyslu.

 

Industry4UM sa počas troch rokov pôsobenia postupne stáva vyhľadávaným zdrojom know-how, otvára odborné témy a buduje sieť kooperujúcich firiem a odborníkov. „Aj v roku sme pripravili aktivity podporujúce transformáciu podnikov a ich prípravu na masívne zmeny. Pokračujeme v sérii diskusných stretnutí na aktuálne témy priemyslu, pripravujeme konferenciu „Industry 4.0 For Practice“ zameranú na  transformáciu výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností, a rozbiehame už 4. ročník prieskumu o úrovni aplikácie Industry 4.0 v slovenskom priemysle,“ približuje zámery fóra pre tento rok Martin Morháč.

 

Súčasťou aktivít v aktuálnom roku bude aj vypracovanie prvej komplexnej správy o stave kľúčových oblastí transformujúceho sa slovenského priemyslu. Industry4UM plánuje otvoriť ponuku školení o témach Industry 4.0 zostavených na mieru preferencií a potrieb podnikov. Znalostný kapitál chce fórum využiť pre edukáciu žiakov a študentov pri príprave na budúce profesie a v súlade s požiadavkami praxe, napríklad aj ako súčasť Open source gitu pre STU, či pri spracovaní a výučbe tém na stredných a vysokých školách. Združenie pracuje na založení expertnej skupiny pre kybernetickú bezpečnosť a robotizáciu.