Skip to main content

Bratislava
28.11.2017

O čom sme diskutovali:

  • Miesto Industry 4.0 v stratégii podniku
  • Kde hľadať príležitosti
  • Ako dostať digitalizáciu do praxe
  • Nový biznis model

 

Diskutovali s nami:
Štefan Rosina, prezident MATADOR Group
Norbert Brath, R&D Global Product Engineering Director, Embraco
Ján Košturiak, zakladateľ IPA Slovakia
Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital

 

Industry 4.0 je téma, s ktorou mnohé firmy už začali pracovať, iné sa intenzívne pripravujú a ďalšie o tom uvažujú. Všetky však riešia otázku zodpovednosti. Kto je nositeľom, kto má byť lídrom nastavenia a implementácie Industry 4.0? Je to oddelenie IT? Keďže Industry 4.0 je o digitalizácii, je často chápané ako téma vyhradená pre IT. Je to výroba, pretože sa Industry 4.0 vo veľkej miere dotýka výrobných procesov? Je to logistika? Logistika býva často achillovou pätou mnohých podnikov. Je to konštrukcia a predvýrobné fázy? Dnes sa digitalizujú procesy tvorby výrobku i výrobky samotné. Alebo sú to dokonca financie a kontroling? Pretože sú za tým investície, návratnosť a ekonomika firmy.

Industry 4.0 sa dotýka všetkých menovaných a mnohých ďalších nemenovaných útvarov podniku. Všetky sa stretávajú na jednom mieste, v top manažmente a spoločne vychádzajú z jednej firemnej vízie a stratégie. Odpoveď je teda jasná. Industry 4.0 je agendou top manažmentu firiem.

Industry4UM je odborné stretnutie zamerané na tému Industry 4.0. Kladie vysoký dôraz na hodnotný obsah založený na diskusii, konfrontácii s faktami a skúsenosťami odborníkov z praxe.

Počas stretnutia bude dostatočný priestor, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať otázky zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Ďakujeme za vašu účasť, tešíme sa na vás nabudúce!