Skip to main content

Stratégiu Industry 4.0 musí top manažér dostať do DNA firmy

Autor: 1. decembra 201718 júla, 2018Aktuálne, Tlačové správy

Bratislava, 30. november 2017 – Téma novembrovej diskusnej platformy Industry4UM – Industry 4.0: Agenda TOP manažéra – ponúkla desiatkam vrcholových predstaviteľov slovenských priemyselných firiem nielen odpovede, ale aj konkrétne návody ako sa postaviť k príprave stratégie a komplexnému riadeniu pri aplikácii technológií a procesov Industry 4.0 vo svojich podnikoch. Fórum jednoznačne pomenovalo top manažmenty firiem ako kompetentných a zodpovedných lídrov v príprave stratégie prechodu firmy na výrobu novej generácie.

 

Expertná platforma Industry4UM zástupcov slovenského priemyslu sa zhodla na tom, že nastavovanie výroby v konkurenčnom prostredí musí mať jasnú víziu a rozvojovú stratégiu zadefinovanú vrcholovým manažmentom firiem. Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si strategickosť procesu prechodu k digitálnej výrobe a potrebu jej systematickej prípravy a riadenia. „Líder musí začať víziou, na ňu nadväzuje príprava stratégie. Stratégia musí ísť naprieč firmou a musí sa dostať do jej DNA. Len tak sa projekt aplikácie Industry 4.0 stane realizovateľný a konkurencieschopný,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

 

V súvislosti s prípravou stratégie v prostredí nových technologických výziev musí top manažment vo firme pripraviť motivujúce prostredie a preniesť odhodlanie na prijatie zmien aj na zamestnancov. „Industry 4.0 nie je žiadny strašiak, je to platforma, ktorá má svoj kontinuálny vývoj, a ktorá hovorí o tom, že je čoraz naliehavejšie prerušiť zabehnuté väzby a pevnú chrbticu,“ skonštatoval Štefan Rosina, prezident MATADOR Group.

 

Zodpovednosť za konkurencieschopnosť firmy drží pevne vo svojich rukách vedenie spoločností a je jeho úlohou vedieť využiť technológie Industry 4.0 v prospech rozvoja. Tu je však potrebné reálne vyhodnotiť potreby a možnosti firmy. „Keď niekomu hovoríme o Industry 4.0 a on tomu nerozumie, vidí v tom len technológiu a nevidí za tým stratégiu, business model, zákazníka a svojich vlastných ľudí a vyberá si všetko naraz, zoberie si Sacherovu tortu a zadusí sa ňou, lebo ju chce zjesť celú. Keby si zobral kúsok, bude mu chutiť aj nabudúce,“ obrazne upozorňuje na hrozby z nezvládnutia stratégie Norbert Brath, R&D Global Product Engineering Director spoločnosti Embraco.

 

Súčasťou nových stratégií je otázka zmien v organizačnej štruktúre nastavovanej pre potreby inovácií s digitálnym rozmerom. Špecialisti z priemyslu sa zhodli na tom, že tím Industry 4.0 musí byť interdisciplinárny. Ján Košturiak, zakladateľ IPA Slovakia: „Tím musí byť multidisciplinárny a musí zahŕňať aj ľudí z externého prostredia, aby nám priniesli potrebný nadhľad. Musí byť súčasne flexibilný a sieťovať ľudí. To je spôsob, ktorý môže posunúť Slovensko dopredu.“ Musí mať tiež dostatok priestoru pre realizáciu a napĺňanie zámerov a dostatočnú podporu vedenia firmy.

 

Každá strategická zmena v riadení firmy sa najlepšie pripravuje, iniciuje a vyhodnocuje na základe informácií z relevantných dát. Tie je potrebné kontinuálne merať a analyzovať. Martin Morháč: „Hovorí sa, že riadiť sa dá len to, čo sa dá merať.“  Prehnaná kontrola však môže tím demotivovať.

 

Diskusia oprávnene upozorňuje na postavenie ľudí, zamestnancov v priestore rozvojových stratégií firiem. V tejto súvislosti platí, že rovnako ako je ťažké napredovať, ak nemáte podporu vedenia, problémom je aj, ak manažéri nezískajú podporu firmy, čiže jej ľudí. „Technológie ľudí predbehli, ale mali by ľuďom hlavne slúžiť. Dnes musíme vystúpiť z konformnej zóny a začať sa meniť. V súvislosti so zmenami sa posúvať ďalej aj ako ľudia,“ upozorňuje na fenomén J. Košturiak. Kľúčovou je otázka motivácie. „Keď sa staráte o ľudí a dáte im motiváciu, čísla prídu ako dôsledok. Keď sa staráte o čísla, ľudia odídu ako dôsledok,“ hodnotí N. Brath.

 

Otázka rozvoja ľudských zdrojov je jednou z rozhodujúcich, pretože technologický vývoj kladie, okrem zodpovedajúcich a motivačných podmienok vo firmách, nekompromisné nároky aj na kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov. Preto musí byť prítomná nielen v diskusiách, ale aj v reálnych krokoch zodpovedných už od začiatku jej aplikácie. „Je potrebné podporovať digitálnych lídrov vo firme. Cestou je vytvorenie kultúry nepretržitého učenia sa a kreatívneho rozvoja. To kladie požiadavky nielen na zmenu pozícií, ale aj na zmenu študijných konceptov pre získanie potrebnej kvalifikácie. A tu musí okrem firiem urobiť svoju prácu štát a kompetentné ministerstvá,“ konštatuje M. Morháč.

 

 

Posolstvá spíkrov

Štefan Rosina, Matador Group

Ľuďom treba dať šancu, možnosti, peniaze a priestor, aby sa realizovali. To je úžasná motivácia. A čo je podstatné, treba im ukázať možno nie priamo cieľ, ale určite smer.

Norbert Brath, Embraco

V Embracu sme sa nepozerali na svet zo Spišskej Novej Vsi, začali sme chodiť von. Pochopili sme, že svet okolo funguje inak a menili sme paradigmy. Ak sa hráte vo vlastnej škatuľke, naháňate len vlastný chvost.

Martin Morháč, SOVA Digital

Dynamika rozvoja nových technológií a ich aplikácie  je prudká. Prieskum agentúry  IDC uvádza, že v roku  2020 bude mať až 60% firiem digitálnu stratégiu.

Ján Košturiak, IPA SLovakia

Pre ďalší rozvoj ľudských zdrojov sú dôležité tri veci: morálka, integrita a dôvera. Práve s dôverou v ľudí má priemerný Slovák problém. Podľa prieskumov verí len 13% ľuďom, čo je zarážajúco málo.

 

 

____________________
Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0.
Industry4UM vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.