Skip to main content

Prešov, Považská Bystrica
18.4.2018, 19.4.2018

Výroba je nosnou časťou každého priemyselného podniku. Úspešnosť jej fungovania zásadným spôsobom ovplyvňuje úspešnosť celej firmy. V uplynulých rokoch sa urobilo veľa pri zvyšovaní produktivity a kvality v podnikoch na Slovensku. Postupne sa však vyčerpali možnosti zlepšovať výrobu doterajšími prístupmi a digitalizácia sa javí byť trendom, ktorý dokáže skokovo posúvať rast produktivity výroby, znižovať náklady a prípadne riešiť aj aktuálny nedostatok pracovnej sily.

 

Ďakujeme Vám za účasť na v poradí už piatom Industry4UM, ktoré sme nazvali
„Digitalizácia výroby – vyrábať viac, lacnejšie a lepšie“

 

Hlavné témy diskusie boli:

 • Kde hľadať príležitosti a riešenia zefektívňovania v kusovej a malosériovej výrobe?
 • Dá sa zvyšovať produktivita výroby na výrobných linkách?
 • Je koncepcia Digitálne dvojča použiteľná aj vo vašom podniku?

Industry4UM je v roku 2018 organizované pod záštitou:

Partner Industry4UM:

Toto Industry4UM bolo určené predovšetkým pre procesných priemyselných inžinierov, výrobných riaditeľov, vedúcich výroby, plant manažérov, ľudí zodpovedných za aplikáciu Industry 4.0 vo firmách, a konalo sa:

Termín:

18.4.2018
Hotel DUKLA, Námestie legionárov 2, Prešov


Diskutovali s nami:

 • Maroš Mudrák, Matador Automation
 • Milan Čuj, Embraco Slovakia
 • Radovan Furmann, CEIT
 • Milan Lokšík, SOVA Digital
 • Martin Jesný, analytik Revue priemyslu
 • Martin Morháč, SOVA Digital

Moderátor diskusie:
Gregor Mareš

 

 

Exkurzia do výroby spoločnosti SPINEA, Prešov

Termín:

19.4.2018
Hotel Podhradie, Považské Podhradie 250, Považská Bystrica


Diskutovali s nami:

 • Milan Čuj, Embraco Slovakia
 • Radovan Furmann, CEIT
 • Norbert Jakubík, Danfoss Power Solutions
 • Milan Lokšík, SOVA Digital
 • Martin Jesný, analytik Revue priemyslu
 • Martin Morháč, SOVA Digital

Moderátor diskusie:
Gregor Mareš

 

Exkurzia do výroby spoločnosti Danfoss Power Solutions, Považská Bystrica