Robot – zabijak monotónnej práce

Autor: 17. októbra 2018 Nasledujúce Industry4UM

Dátum: 29.11.2018 o 9:00
Miesto: Klub FEI/Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava

 

Robotizovať pracovisko alebo tam ponechať človeka? Bude to rentabilnejšie s robotom alebo bez neho? Čo všetko môžeme od robota dnes očakávať? Je už čas na priamu spoluprácu človek – robot? Robotizované pracovisko nie je len robot. Aké ďalšie príslušenstvo, náradie a prostredie k tomu budeme potrebovať? Kam kráča robotika? Na tieto i množstvo ďalších vašich otázok budú hľadať odpovede poprední odborníci na robotiku. A nebude sa len diskutovať, ale priamo na robotizovaných pracoviskách budú predstavené mnohé praktické prístupy a riešenia.

 

Po ukončení fóra je pre účastníkov naplánovaná zaujímavá prehliadka Národného centra robotiky
(areál FEI STU BA)

Téma: Robot – zabijak monotónnej práce
Kde a ako je možné nasadzovať robotizované pracoviská tak, aby to firme prinieslo benefit.

Určené pre:
priemyselných inžinierov, projektantov výrobných systémov a liniek, študentov a pedagógov, výrobných a strategických riaditeľov.


Hlavné témy diskusie:

  • Robot v priemysle – prierez vývojom robotiky, bohatá slovenská história
  • Aké sú možnosti súčasných priemyselných robotov
  • Kde a načo v podniku je vhodné použitie robota
  • Čo všetko je potrebné zohľadniť pri výpočte návratnosti
  • Kam smeruje robotika v priemysle, ako bude vyzerať stretnutie s robotom o 10 rokov

 

Diskutovať s nami budú:

  • Maroš Mudrák, Head of Development of special robotic applications, MATADOR Automation
  • František Duchoň, predseda o.z. Národné centrum robotiky
  • Juraj Habovštiak, majiteľ firmy MTS
  • Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital
  • Martin Jesný, analytik Revue priemyslu

Tešíme sa na vás!


Počet účastníkov je limitovaný na 30 ľudí. Uzávierka prihlášok je 27.11.2018.
Výška vložného na podujatie je 66€.
Prepodkladaný čas trvania podujatia cca. 4 hodiny.
Po zaslaní prihlášky Vám bude vystavená zálohová faktúra, na základe ktorej uhradíte vložné.

Pod záštitou:

Prihláška

Mená, priezviská, funkcie vo firme a mailové adresy účastníkov (povinné)

Názov firmy

Adresa firmy

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail na zaslanie zálohovej faktúry za vložné 66 €/osoba

Ak už v tejto chvíli máte otázku, na ktorú by ste radi dostali na stretnutí odpoveď, prosíme aby ste nám ju uviedli

Poznámka