Skip to main content

Bratislava


Dátum: 12. apríla 2019
Miesto: Zážitkové centrum vedy – Aurelium, Bojnická 3,  Bratislava


IoT je základným pilierom Industry 4.0. Slúži na zber a prenos informácií v rámci podniku i mimo neho.

Podstata Industry 4.0  spočíva na masívnom využívaní informácií, a to aj takých, o ktorých bez digitalizácie ani netušíme, že existujú, a pritom dokážu významne ovplyvňovať výsledky podniku.

Pre dosiahnutie úspechu je potrebné tieto dáta snímať z procesov, transportovať ich do úložísk, spracovať a časť z nich vrátiť do akčných členov (pohonov, aktuátorov…), do rozhodovania, a tak ovplyvniť výrobné, prevádzkové a obchodné procesy. Nosným prostredím je Internet umožňujúci komunikovať informácie dovnútra firmy i s okolitým svetom.  Vo výrobných prevádzkach je väčšinou problematické pripájať zariadenia priamo na internet, preto sa na prenos dát využíva viacero technológií, ktoré je potrebné medzi sebou prepojiť (čo nebýva vždy jednoduché), aby v konečnom dôsledku mohli byť mnohé z nich distribuované prostredníctvom internetu.

IoT je základnou vrstvou Industry 4.0, ktorá je určená na zber, distribúciu a archiváciu dát. Je to základný pilier podnikového Industry 4.0, a väčšina aplikácií Industry 4.0 je aplikovaná na tomto prostredí.


Hlavné témy diskusie:

 • Prečo je IoT dôležité pre podnik?
 • Z ktorých podnikových procesov a zariadení je vhodné zbierať dáta, ktoré dáta a prečo
 • Technológie, senzory a komponenty zabezpečujúce zber a prenos dát zo statických i mobilných zariadení a procesov
 • Zber, prenos a koncentrácia dát a možnosti ich spracovania
 • Pripojenie podnikového IoT do celosvetovej siete internetu/IoT – bezpečnosť, 5G…

 

Diskutovali s nami:

 • Petr Sedláček, Product manager, SEWIO Networks
 • Marián Filka, Digital Enterprise pre divíziu Digital Factory a Process Industries and Drives, Siemens
 • Róbert Slezák, Biznis developer, SLOVAK TELEKOM
 • Robin Mitana, riaditeľ SIDAT Digital
 • Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital
 • Martin Jesný, analytik Revue priemyslu

 

Moderátor diskusie: Gregor Mareš


Účastníci mali možnosť na stretnutí vyskúšať si technológiu pre identifikáciu polohy a digitalizáciu pohybu materiálu, zariadení a osôb vo vymedzenom priestore výrobnej haly.


Stretnutie bolo určené pre:

podnikových implementátorov Industry 4.0, vedúcich a stratégov IT útvarov, IT špecialistov, procesných inžinierov…

Ďakujeme za vašu aktivitu a príjemnú atmosféru. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

 

Tlačová správa

Pod záštitou: