Skip to main content

ONLINE

Dátum: 11. novembra 2021
Čas: 13:00 – 15:30 hod.
Forma: bezplatné ONLINE stretnutie

Diskusné fórum bolo vysielané zo Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave za účasti diskutujúcich hostí a moderátora

 

Dáta – hnacia sila podniku

Podniky na Slovensku, a nielen na Slovensku, sú pod obrovským konkurenčným tlakom. Potrebujú hľadať efektívne cesty ako zvýšiť svoju výkonnosť, znižovať náklady pri garantovaní kvality a plnení termínov dodávok.

Nosnou cestou zvyšovania konkurencieschopnosti súčasnosti i budúcnosti sa stala digitalizácia. Hnacou silou sú dáta a ich čo najlepšie uplatnenie pre zlepšenie využitia výrobných kapacít, znižovania nákladov na energie, zvyšovanie kvality i vlastností výrobkov pre zákazníka…

Toto stretnutie Industry4UM sa sústredilo na diskusiu o zbere, ale hlavne o možnostiach využitia dát v reálnych podmienkach slovenských priemyselných podnikov. Bolo v ňom množstvo reálnych príkladov z praxe.


Hlavné témy diskusie boli:

 • Prečo by mal podnik zbierať dáta? Ako sa dotýka zber dát veľkých a ako malých podnikov?
 • Ktoré dáta by mal podnik zbierať a prečo?
 • Ako uchovávať skladovať dáta? Prečo používať cloud?
 • Aké sú súčasné možnosti spracovania dát a uplatnenie umelej inteligencie v priemyselnom podniku v budúcnosti?
 • Na aké dáta by sa mal menší a stredný podnik zamerať na začiatku?

 

Diskutovali s nami:

 • Ján Dorko,  Siemens
 • František Šlosiar,  Secop
 • Stanislav Hodek,  Tangent Works
 • Robin Mitana,  SIDAT Digital
 • Milan Lokšík,  SOVA Digital
 • Martin Morháč,  Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM

 

Moderátor diskusie: Gregor Mareš


Stretnutie bolo určené:

TOP manažérom, stratégom firiem, technickým riaditeľom, výrobným riaditeľom, vedúcim výroby, špecialistom na digitalizáciu, IT špecialistom, priemyselným inžinierom, analytikom

 

Tešíme sa na vás nabudúce!

Pod záštitou:

Záznam zo stretnutia