Logistika – Plynulý tok materiálu prináša rast výroby a ziskovosti

Autor: 28. júna 2018 Nasledujúce Industry4UM

Téma: Logistika – Plynulý tok materiálu prináša rast výroby a ziskovosti
Termín: 20.9.2018
Miesto: AquaCity v Poprade
Čas: 9:00 hod.

Industry 4.0 už dorazilo aj k nám. Existuje obrovské množstvo príležitostí, kde všade ho môže podnik uplatniť, aby bol produktívnejší, ziskovejší a konkurencieschopnejší. Jednou z aktivít, ktoré to veľmi výrazne ovplyvňujú je logistika. Každý podnik je iný, každý má iné potreby, iný stav vybavenia, iných pracovníkov.  Každý si kladie množstvo otázok typu: Kde máme začať? Čo nás najvýraznejšie posunie vpred? Ako dosiahnuť čo najproduktívnejšiu výrobu pri čo najnižšom stave skladových zásob? Ako a kde môžeme znižovať náklady? …

 

Na tieto a mnohé ďalšie otázky bude hľadať odpovede diskusné fórum Industry4UM č. 7 na tému:
„Logistika – Plynulý tok materiálu prináša rast výroby a ziskovosti

 

Hlavné témy diskusie:

 • Ako sa dá digitalizáciou výrobnej logistiky zvyšovať produktivita vo výrobe
 • Ako dosiahnuť optimalizované skladové zásoby a riadenie skladovej logistiky
 • Aby bol materiál načas a bez stresov vo firme pripravený do výroby a tovar vyexpedovaný k zákazníkovi
 • Zmeny v obsahu práce a dopady na pracovníkov v logistike vyplývajúce z aplikácie systémov Industry 4.0
 • Ako zladiť všetky firemné logistické systémy do jednotného uceleného systému riadenia logistiky

 

Diskutovať s nami budú:

 • Dušan Okénka, majiteľ X-COMPANY
 • Martin Jančo, CEO, M2M Solutions
 • Martin Barč, Key Account Manager, M2M Solutions
 • Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik, CEIT
 • Zuzana Tryzňová, CPSA & FVL Development Project ManagerGEFCO Slovakia
 • Martin Jesný, analytik Revue priemyslu
 • Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital

 

Moderátor diskusie:

Gregor Mareš

 

Súčasťou tohto stretnutia bude exkurzia v spoločnosti Whirlpool Slovakia v Poprade, zameraná na predstavenie ich moderného logistického systému.

Toto stretnutie je určené predovšetkým pre manažérov logistiky, riaditeľov firiem,  manažérov všetkých stupňov riadenia.

Industry4UM bude trvať cca. 3 hodiny. Po obede je pripravená pre účastníkov exkurzia.
Počet účastníkov Industry4UM je limitovaný na 30 miest. Vložné na stretnutie je 66 €/osoba (s DPH).
Uzávierka prihlášok je 18. septembra 2018.

Tešime sa na vás.

Podujatie je pod záštitou:

Prihláška

Mená, priezviská, funkcie vo firme a mailové adresy účastníkov (povinné)

Názov firmy

Adresa firmy

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail na zaslanie zálohovej faktúry za vložné 66 €/osoba

Máte záujem zúčastniť sa exkurzie v spoločnosti Whirlpool Slovakia?
ánonie

Ak už v tejto chvíli máte otázku, na ktorú by ste radi dostali na stretnutí odpoveď, prosíme aby ste nám ju uviedli

Poznámka