Skip to main content

Industry4UM bude diskutovať o inteligentnej logistike

Autor: 14. septembra 2018Tlačové správy

Bratislava, 14. september 2018  Ak chce byť podnik produktívnejší, ziskovejší a konkurencieschopnejší, musí uplatňovať prvky Industry 4.0 aj v logistike. Preto sa bude ďalšie zo série diskusných stretnutí Industry4UM, organizované 20. septembra v konferenčnej sále popradského AquaCity, venovať téme: Logistika 4.0 – Plynulý tok materiálu zabezpečí rast výroby a ziskovosti.  Súčasťou fóra bude exkurzia v spoločnosti Whirlpool Slovakia, ktorá predstaví svoje inteligentné logistické systémy a praktické ukážky logistických riešení.

Logistický reťazec fungoval roky ako séria oddelených krokov. Pri digitalizácii procesov sa však začína meniť na transparentný a integrovaný ekosystém. Výrobný podnik v ňom získa dokonalý prehľad o stave dodávok jednotlivých komponentov, riadení externej i internej dopravy, či o stave skladových zásob. Tým, že digitálne dáta budú nepretržite plynúť, môžu doň vstúpiť v ktoromkoľvek bode. To je pre logistické siete veľká zmena. Septembrové Industry4UM bude za účasti logistických špecialistov hĺbkovo preberať problematiku ako výrobnej, tak aj skladovej, či distribučnej logistiky a ďalšie témy logistiky spojené s aktuálnymi technologickými výzvami.

 

Pretože je logistika úzko prepojená s výrobou, musí nevyhnutne reagovať na technologické trendy a optimalizácie procesov vo výrobách. „Už dnes vo výrobách nachádzame množstvo pokrokových technológií pre zefektívnenie výrobných tokov. Preto  budú v diskusii skloňované aj pojmy ako inteligentné palety, smart mobilné robotické systémy, budeme hovoriť aj o automatických triediacich a skladovacích systémoch, či multiagentných systémoch riadenia,“ vymenúva Radovan Furmann zo spoločnosti CEIT.

 

K názoru sa pridáva aj Martin Jančo, CEO spoločnosti M2M Solutions, ktorý hovorí, že logistika bude v budúcnosti trendom Industry 4.0 veľmi ovplyvnená. „Kvalita logistiky extrémne ovplyvňuje výrobu. Použitie IoT technológií spolu s  integračnou platformou umožňujúcou interoperabilitu všetkých pripojených zariadení dovolí informačným systémom jednotné orchestrovanie celého zásobovacieho reťazca v takom rozsahu, že výrobné linky nebudú musieť nikdy spomaliť.“ Zmeny vyplývajúce z aplikácie systémov Industry 4.0 v logistike budú mať dopady aj na priamych zamestnancov v logistike. Preto fórum odpovie aj na otázky aký charakter a rozsah budú zmeny mať, aký budú mať dopad na obsah práce.

 

„Logistika je akýmsi srdcovo-cievnym systémom každého podniku, zabezpečuje jeho život. Ak je zdravá logistika, všetko funguje lepšie. Ak zlyhá logistika, zlyhá obvykle celý podnik. Budeme viesť diskusiu ako digitalizáciou odstrániť mnohé dlhotrvajúce neduhy v logistike, informuje Martin Morháč, člen Industry4UM a zástupca SOVA Digital. Za tie najčastejšie považuje vysoký stav zásob na skladoch, schopnosť predpovedať chýbajúci alebo nadbytočný materiál vo výrobe, nezvládnutie  riadenia kamiónov na bránach, či zabezpečenie plynulej distribúcie hotových výrobkov z výrobných hál. A dodáva: „Podujatie je určené riaditeľom firiem, manažérom logistiky a manažérom všetkých stupňov riadenia, ktorí prídu medzi nás pre ďalšie užitočné informácie od expertov v oblasti logistiky na Slovensku.“