Skip to main content

Digitalizácia v podnikoch nedostatočne akceleruje. Brzdí ju pomalá adaptácia na nové technológie a extrémne vonkajšie vplyvy

Autor: 27. apríla 202221 júla, 2022Tlačové správy

Bratislava, 27. apríl 2022 Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM (Industry4UM) zrealizovalo 22. apríla 2022 za účasti zástupcov štátu, zamestnávateľov a digitalizujúcich podnikov diskusné fórum na tému: Kľúče od digitálnej transformácie držia v rukách manažmenty. Fórum otvorilo kľúčové otázky riadenia digitálnej transformácie v malých a stredných podnikoch. Odborníci apelovali na zmenu prístupu vrcholových manažmentov podnikov k digitálnej transformácii, upozornili na naliehavú potrebu rozvoja zručností zamestnancov. Stagnujúcim podnikom odporúčajú adaptovať vnútorné prostredie podniku na nové podmienky spojené s rozvojom moderných technológií.

Diskusia analyzovala zistenia prieskumu o úrovni prieniku digitalizácie do podnikov realizovaného klastrom Industry4UM a spoločnosťou Trexima Bratislava v druhej polovici minulého roku. Zásadnými boli zistenia o stagnácii digitálnej transformácii a o slabej podpore digitálnej transformácie zo strany top manažmentov. Zatiaľ čo zahraniční vrcholoví manažéri vnímajú digitalizáciu ako kľúčovú pre budúcnosť podniku, na Slovensku je vnímanie jej dôležitosti nízke, a zaznamenáva klesajúci trend (2020 – 74%, 2021 – 46%). Postoje manažmentov sa tak stávajú bariérou pre ďalší rozvoj podniku. Podľa hodnotenia Martina Morháča, člena predsedníctva Industry4UM, sa pod tento stav podpisuje skutočnosť, že: „Manažéri si ešte dostatočne neuvedomujú potenciál, význam a prínosy digitálnej transformácie, čo spomaľuje napredovanie potrebných zmien. Digitalizáciu tiež spomaľujú extrémne vonkajšie vplyvy. Na elimináciu otrasov takýchto rozmerov nie sú podniky pripravené.“

 

Podľa Artura Bobovnického, riaditeľa sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA): „Problém s digitalizáciou malých a stredných podnikov (MSP) zaznamenávame v celej Európe. Mnohé MSP nemajú IT oddelenia, nevedia, či investovať do niečoho, čo nepoznajú… A práve v tomto musíme firmám pomôcť.“ Rozhodujcimi faktormi úspechu sú podľa neho inovačná orientácia manažmentu a schopnosť preniesť inovácie na trh. „Digitalizácia je inovácia, a preto, ak chceme byť dlhodobo úspešní, musíme inovovať. Nedá sa konkurovať len cenou. Firma musí prinášať nové riešenia, zefektívniť výrobu,“ dodáva. Odborníci sa zhodli na fakte, že zažívame exponenciálny rozvoj technológií, ale adaptabilita podnikov za nimi začala zaostávať. Najmä malé a stredné podniky zatiaľ nie sú pripravené zvládnuť rozvoj, ktorý nám technológie poskytujú.

 

Generálny sekretár Asociácie priemyslených zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz upresnil, že vo firmách so zahraničnou účasťou je digitálnu transformáciu a automatizáciu vidieť viac. „Iný je aj prístup top manažmentov, ktoré majú často know-how distribuované od materských spoločností. Pokiaľ však chce podnik zostať vo výrobných reťazcoch, bez digitalizácie a automatizácie to nepôjde.“ Upozornil tiež na dve zásadné chyby, ktorých sa podniky v súvislosti s aplikáciou digitálnych a automatizačných prvkov dopúšťajú: „Dávajú si celú stratégiu vypracovať externe, bez toho, aby sa na nej podieľali. Alebo, ak sa rozhodnú digitalizovať, digitalizáciou poveria IT oddelenie. Toto nie je cesta. Ak chce firma digitalizovať, potreba musí vychádzať z vnútra firmy, a víziu rozvoja podniku musí definovať vrcholový manažment.

Rozvoj technológií a digitalizačných procesov v podnikoch podmieňuje aj potrebu rozvoja zručností zamestnancov. Iniciatíva zástupcov technických univerzít, SIEA, APZD a združenia Industry4UM pripravuje vzdelávací program Inžinier 4.0. „Ide o celoštátny koordinovaný program upskillingu a reskillingu inžinierov z priemyslu, orientovaný na digitálne technológie v priemysle. Absolventi získajú prehľad o najmodernejších digitálnych technológiach, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a hlavných benefitoch digitalizácie pre firmy. Inšpirujeme sa švédskym výukovým modelom, a chceli by sme ho aplikovať čím skôr. Aktuálne prebieha podpis memoranda o spolupráci na realizácii programu,“ informuje Martin Morháč.

 

S digitalizáciou podnikom pomáhajú aj rôzne podporné programy a opatrenia na strane štátu, stavovských či zamestnávateľských organizácií. „Jedným z opatrení je novela zákona o dani z príjmov, ktorú sa nám podarilo presadiť. Po novom si tak každá firma bude môcť uplatniť odpočet zo základu dane vo výše 15-55% na nákup akejkoľvek technológie 4.0,“ približuje Andrej Lasz. Superodpočet je určený pre MSP a podniky si ho môžu odpisovať 10 rokov. Zámery podnikov podporí aj plán obnovy. „Sú to finančné prostriedky na zmysluplné investovanie, ktoré potrebujeme na rozvoj krajiny. Slovensko dlhodobo budovalo svoju konkurenčnú výhodu na nízkej cene pracovnej sily, musíme však prejsť na vysokú kvalitu, kompetenciu a zručnosti zamestnancov. Čo je povzbudzujúce, snažíme sa  zjednodušiť a zrýchiť administratívne procesy, prepojiť sa intenzívne s firmami,“ zhodnotil situáciu Artur Bobovnický.

Príklady úspešnej digitálnej transformácie v podnikoch 

SECOP – opakovaná výroba, 900 zamestnancov
František Šlosiar – procesný inžinier pre digitalizáciu spoločnosti

Motívom pre spustenie procesov digitalizácie v zlatomoraveckom závode SECOP bolo znižovanie nákladov. Prvé kroky digitalizácie viedli cez jednotlivé ostrovné projekty. „V minulom roku sme si však jasne definovali stratégiu pre digitalizáciu. Procesy sa tým naštartovali obrovským tempom, máme podporu manažmentu, a posledný rok sme začali vytvárať aj samostatné oddelenie.“ Podnikom odporúča neurobiť chybu, a komunikovať digitalizačné zmeny smerom k zamestnancom.

 

SKL Mechanic – sériová a kusová strojárska výroba, 160 zamestnancov
Marek Mičunda – architekt riešení spoločnosti SKL (externý konzultant)

Od prvotného podnetu – zobrať ľuďom ťažkú manuálnu činnosť a zvládnuť procesný chaos, sme začali systematicky pracovať na digitálnej stratégii. Bez podpory top manažmentu by to ale nešlo. Pri realizácii stratégie boli pre nás najväčšou výzvou ľudia. Interní zamestnanci, ale aj dodávatelia, ktorých sme museli zladiť a vytvoriť medzi nimi komunikačné kanály, aby vedeli spolupracovať.“

 

InterTechnic – nástrojáreň – zákazková výroba, 90 zamestnancov
Rudolf Macho – konateľ spoločnosti InterTechnic

Za spustením digitalizácie v podniku bol rýchly rast spločnosti, ktorého zvyšujúca sa dynamika volala po zastabilizovaní. „Digitalizujeme preto, aby sme prežili. Nemáme zatiaľ stanovenú stratégiu, nemáme ani IT oddelenie, budget, ani ľudí. TOP manažment zadefinuje cestu a výrobný manažér ju s tímom napĺňa. Implementačným tímom sme všetci.“ Digitalizácia podniku priniesla zníženie nákladov, plynulý tok dát a informácií. „Zlepšujeme procesy. Máme snahu využiť čo najviac existujúce výrobné kapacity na maximálnu možnú mieru.“

Záznam z podujatia