Skip to main content

Bratislava
6.6.2017

Diskutovali s nami:

Igor Šuba, CIO Matador Group
Ján Vachálek, ÚAMAI SjF STU
Martin Morháč, predseda predstavenstva, SOVA Digital

Moderoval:
Martin Jesný, analytik Slovenského automobilového inštitútu

 

O čom sme duskutovali:

  • Potrebujete vyviesť z labyrintu informácií o Industry 4.0?
  • Ako Industry 4.0 ovplyvní konkurencieschopnosť firmy?
  • Ako k Industry 4.0 pristupujú firmy vo svete?
  • Aké skúsenosti s digitalizáciou majú firmy na Slovensku?
  • Kde a ako začať?

 

Industry4UM je odborné stretnutie zamerané na tému Industry 4.0. Kladie vysoký dôraz na hodnotný obsah založený na diskusii, konfrontácii s faktami a skúsenosťami odborníkov z praxe.

Toto stretnutie bolo zamerané na predstavenie možností zvyšujúcich konkurencieschopnosť firiem. Detailnejšie sme diskutovali o príležitostiach pre rôzne orientované spoločnosti. Zrekapitulovali sme stav aplikácií Industry 4.0 vo svete a na Slovensku. Predstavili sme vám prístup slovenskej firmy úspešnej v aplikácii Industry 4.0.

Bol dostatočný priestor, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať otázky zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu.

Industry4UM vzniklo predovšetkým pre vytvorenie unikátnej príležitosti načerpania hodnotných informácií a výmenu skúseností.

Ďakujeme všetkým účastníkom za aktívnu účasť. Tešíme sa na vás nabudúce!