Skip to main content

Júnové Industry4UM búralo mýty o Industry 4.0

Autor: 21. júna 201718 júla, 2018Aktuálne, Tlačové správy

Viac ako dve desiatky manažérov z významných spoločností slovenského priemyslu diskutovalo na aktuálne témy spojené s implementáciou konceptu Industry 4.0 vo svojich firmách, a o celospoločensky a odborne vedenom dialógu na túto tému. Júnové Industry4UM vyvracalo najčastejšie mýty o Industry 4.0. Účastníci sa počas diskusie zhodli, že adaptáciu procesov Industry 4.0 vnímajú ako čoraz naliehavejšiu, a nevyhnutnú cestu zvýšenia výkonnosti firiem a udržania ich konkurencieschopnosti.

 

Na stretnutí odborníkov sa skloňovali možnosti zvyšovania efektívnosti výroby a udržania pozície v konkurenčnom boji s využitím riešení Industry 4.0. „Slovenské podniky dnes hľadajú cesty ako sa k tejto otázke postaviť. Preto sme vytvorili fórum, na ktorom detailne diskutujeme o príležitostiach uchopenia nástrojov Industry 4.0 pre rôzne veľké spoločnosti s rôznym zameraním. Venovali sme sa hlavne vysvetleniu zavádzajúcich informácií objavujúcich sa vo všeobecnej ale aj v odbornej diskusii. Tie sťažujú firmám napredovanie v otázke aplikovania technologických trendov,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

 

Sumarizácia najčastejších mýtov je výsledkom niekoľkomesačných prieskumov organizátorov fóra, ktorí sú v intenzívnom kontakte so slovenskými firmami. Tie na fóre skonštatovali, že im chýbajú informácie ako aj špecialisti na digitalizáciu, a doteraz bolo ťažké oprieť sa o kvalitnú odbornú diskusiu. „Vidíme veľký význam v šírení odbornej osvety o témach a výmene skúseností s profesionálmi. Industry4UM je potvrdením opodstatnenosti tejto diskusie, ktorá priniesla odpovede na mnohé otázky v téme, a v ktorej budeme pokračovať,“ skonštatoval Martin Jesný, analytik Slovenského automobilového inštitútu.

 

Medzi mýty, ktoré zásadne definujú prístup k Industry 4.0 patrí tvrdenie, že Industry 4.0 sa slovenských firiem ešte netýka. Opak je pravdou. Je potrebné uvedomiť si, že Slovensko sa nachádza v zóne pod silným vplyvom nemeckého trhu. Prieskum implementácie Industry 4.0 podľa BCG z minulého roku hovorí, že v Nemecku už 47% firiem implementovalo technológie Industry 4.0, ďalších 35% sa aktívne pripravuje na implementáciu a len 18% sa tejto téme ešte nevenuje. Na Slovensku má skúsenosti s implementáciou Industry 4.0 len niekoľko firiem. V mnohých sa však už začína na riadiacej úrovni diskutovať o možnostiach a ďalšom postupe.

 

Firmy začínajú vnímať Industry 4.0 ako nevyhnutný nástroj pre zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti. Ale ešte stále mnohí podliehajú mylným predstavám, že inovácie Industry 4.0 sú príliš drahé alebo, že digitálny podnik je potrebné budovať od základov. Podľa Igora Šubu, CIO z Matador Group je toto tvrdenie tiež z kategórie mýtov: „Najväčší potenciál je v existujúcich fabrikách. Samozrejme, inak pristupujeme k nastaveniu procesov v novovybudovanom digitálnom závode, ktorý bol už od začiatku dimenzovaný podľa potrieb výroby a inak v už existujúcich prevádzkach.“

 

Pozitívne impulzy prichádzajú aj z vysokých škôl. Doc. Ján Vachálek z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU, hodnotí: „Industry 4.0 vnímame v našom prostredí ako impulz pre reštart učebných osnov. Moderné technológie mladých zaujímajú. Výsledkom je čoraz častejšia spolupráca s praxou. Napríklad na projekte digitálneho dvojčaťa pre SOVA Digital. Univerzita, tak ako to je vo vyspelých krajinách, chce využiť svoje pracoviská ešte výraznejšie aj pre potreby praxe.“ Rovnako dôležité je, aby firmy hľadali priestor na vytvorenie podmienok na zapojenie univerzít. Na to je však potrebné, aby sa udiala systémová zmena ako v oblasti nastavenia školských systémov, tak aj v oblasti výskumu a vývoja.

 

Najčastejšie mýty o Industry 4.0, ktoré odborníci na Industry4UM vyvrátili:

  • „Inovácie Industry 4.0 sú príliš drahé. Chýba im jasná návratnosť (ROI).“
  • „V cloude údaje nebudú dobre zabezpečené.“
  • „Riešenie Industry 4.0 poskytuje príliš veľa údajov s nedostatočným kontextom.“
  • „Prínosy Industry 4.0 sa zatiaľ nepotvrdili. Neveríme im.“
  • „Inteligentnú fabriku treba stavať vždy od základov.“
  • „Riešenie Industry 4.0 treba kvôli kontextu vytvoriť od začiatku komplexne.“
  • „Projekt Industry 4.0 je pre firmu módna záležitosť, aj keď sú prínosy nejasné.“
  • „Industry 4.0 ešte nie je pre slovenské univerzity téma.“
  • „Nájsť odborníkov pre využitie princípov Industry 4.0 môže byť ťažšie než rozbehnúť projekt.“
  • „Ľudí pre Industry 4.0 si vychovajú len firmy.“

 

_____________________

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov, a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0.

Industry4UM vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.

 

Tlačová správa