Skip to main content

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM vstúpilo do programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT, ktorý vytvára priestor pre partnerstvá a spoluprácu slovenských a rakúskych subjektov. Prvé pracovné stretnutie partnerov zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra a rakúska národná platforma pre Industry 4.0 – Plattform Industrie 4.0 Österreich v polovici júla v Bratislave.

Hlavnými výzvami programu slovenských a rakúskych partnerov sú spoločné opatrenia pre čo najlepšiu podporu a spoluprácu pri digitálnej transformácii malých a stredných podnikov v oboch regiónoch. Na prvom stretnutí odborníci oboch krajín hľadali spoločné témy, diskutovali o pilotných činnostiach a formulovali základné rámce spolupráce. Aktivity partnerov sa rozbiehajú pod spoločným názvom Share 4.0.

Počas dvojročného trvania projektu chcú partneri zrealizovať niekoľko spoločných konceptov a vypracovať plán činností, ktorý vytvorí základy pre udržateľnú spoluprácu aj pre ďalšie roky. Projekt Share 4.0 partnerom okrem spolupráce na spoločných projektoch ponúka príležitosť pre výmenu skúseností, zdieľanie know-how a príkladov dobrej praxe, ale aj priestor pre reálne ovplyvňovanie priemyselných politík v regiónoch

Partneri projektu Share 4.0:

Rakúska strana

Plattform  Industrie 4.0 Österreich
FOTEC
Forschung Burgenland
Profactor

Slovenská strana

Slovenská informačná a energetická agentúra
Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Národné centrum robotiky