Skip to main content

Septembrové Industry4UM: O zlepšovaní firemných procesov a ich význame pre digitálny podnik

Autor: 7. septembra 201716 augusta, 2018Aktuálne, Tlačové správy

Bratislava, 7. september 2017 – Ďalšie z radu odborných diskusných stretnutí Industry4UM privíta záujemcov o tému Industry 4.0 zo slovenských podnikov v Zážitkovom centre vedy Aurelium už 21. septembra. Na tému Industry 4.0: Zlepšujme procesy, IT je len nástrojom budú diskutovať špičkoví manažéri venujúci sa problematike podnikových procesov Radovan Furmann z CEITu, Alfréd Pohly z Embraco Slovakia, Martin Habarda zo spoločnosti IPESOFT a Martin Morháč zo SOVA Digital.

 

Industry 4.0 je o udržaní konkurencieschopnosti, o tom ako vyrábať alebo poskytovať služby atraktívnejšie, lepšie, lacnejšie a rýchlejšie, čo sa dá dosiahnuť predovšetkým zlepšením fungovania podnikových procesov. IT hrá pritom úlohu dôležitého nástroja. „V spoločnosti rezonuje často mylný pohľad na zavádzanie princípov Industry 4.0 v podnikoch. Pre mnohých sú tým, čo nás dostane k inteligentnej výrobe výhradne technológie. Nie je to celkom tak. Je potrebné pochopiť, že dobre zvolené IT sú len nástrojom a prostriedkom, ktorým vylepšíme firemné procesy. Tie sú pre konečný cieľ kľúčové, musia byť maximálne zoptimalizované a fungovať v komplexnom prepojení,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

 

Industry4UM dá odpovede aj na otázky čo prinesie vzájomné prepojenie procesov naprieč firmou, aj mimo nej, či je aplikácia Industry 4.0 závislá od parametrov firmy a výroby ale aj o samotných možnostiach ich zefektívnenia a nasadzovaní vhodných technológií do výrobných prevádzok. Súčasne odkryje zaujímavý pohľad na slovenské výrobné firmy, ktoré už budujú svoje inteligentné výroby, cez prezentáciu výsledkov jedinečného prieskumu slovenského trhu, ktorý mapuje úroveň prieniku konceptu Industry 4.0 do slovenských firiem.

 

Formát diskusného fóra je opäť dáva prísľub kvalitnej odbornej diskusie, ktorá  preniká do hĺbky a účastníkom prináša veľmi cenné rady a návody na riešenia konkrétnych postupov a problémov v ich firmách. „Tento spôsob diskusie a zdieľania informácií je pre priemyselné firmy veľmi užitočný a potrebný. Nie sú to len firemné prezentácie, ktoré zažívame na mnohých konferenciách. Industry4UM rieši otázky do hĺbky a pozerá na témy a riešenia z rôznych uhlov pohľadu,“ konštatuje Martin Jesný, analytik Slovenského automobilového inštitútu a dodáva: „Formát Industry4UM sa osvedčil a môžem skonštatovať, že sa nám darí budovať kvalitné zázemie skutočných špecialistov na otázky inteligentného priemyslu, čo je pre slovenský priemysel prínosom.“

 

____________________

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0.

Industry4UM vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.